PROTETIKA

PREMIUM DENTAL

SPECIJALNI POPUST U TOKU!
BEZMETALNE KRUNICE - SAMO 170 EUR !

Krunice su fiksne navlake za nadoknadu zuba. Međutim, primenjuju se i u cilju promene oblika i/ili boje zuba. U zavisnosti od toga da li su u potpunosti ili delimično izrađene od keramike, krunice se mogu podeliti na metalokeramičke i keramičke, odnosno, bezmetalne krunice. Osnovna namena krunica jeste da, svojim oblikom i bojom, estetski i funkcionalno oponašaju prirodne zube.

Do nedavno su se u stomatologiji najviše koristile metalokeramičke krunice, koje su i pokazale dobre funkcionalne, ali i estetske karakteristike. Njihova primena je počela šezdesetih godina prošlog veka i održala se do danas. U najvećoj meri je ugradnja metalokeramičkih krunica opstala zbog finansijski veće prihvatljivosti. Ipak, moderni zahtevi i težnja ka još većim estetskim napretkom u stomatologiji, uslovila je osavremenjivanje opreme i otkrivanje novih protetskih sredstava. Tako je došlo do stvaranja bezmetalnih krunica. I ne samo to, već su bezmetalne krunice postale standard u savremenoj stomatologiji, zbog mnogobrojnih prednosti, u odnosu na metalokeramičke. Iz tog razloga, i u cilju postavljanja balansa između cene i vizuelnih efekata, pacijentima se ponekad savetuje ugrađivanje metalokeramičkih krunica u manje vidljivom delu vilice, a bezmetalnih u regionu prednjih zuba.

Od čega se sastoje bezmetalne krunice?

Bezmetalne krunice su u celini keramičke. Izrađuju se od cirkonijuma, cirkonijum-oksida ili litijum-disilikata. Ponekad se primenjuje i aluminijum u kombinaciji sa staklom, što je znatno ređa vrsta materijala. Cirkonijum omogućava transparentnost i prelamanje svetla, kao kod prirodnih zuba. Zato se na ovaj način postiže odličan izgled zuba. On je jako pogodan za ugradnju, otporan je i dugo traje.

Cirkonijum kristal je otkriven još krajem osamnaestog veka. Od tada, do danas, stomatološka industrija je neverovatno uznapredovala i izvršena su brojna istraživanja na temu primene cirkonijuma u protetske svrhe. Pokazalo se da on uopšte nije štetan po ljudsko zdravlje, što ga je i uvelo u rutinsku stomatološku praksu.

Prednosti bezmetalnih krunica

Bezmetalne krunice su se, zbog svih svojih karakteristika, nametnule kao najbolje rešenje za nadoknadu zuba. Višegodišnja istraživanja, kao i naša stomatološka praksa, pokazale su izuzetnu trajnost, kao i stabilnost ovog tipa protetskog rada. Ali pored funkcionalnih kvaliteta, bezmetalne krunice naročito izdvaja estetika, kojoj se, u današnje vreme, daje veliki značaj. Jer se akcenat stavlja i na lep osmeh, a ne samo nadomeštanje izgubljenih zuba. Ugradnja bezmetalnih krunica znači i odabir boje zuba, koja je identična boji prirodnih. Time se izbegava odudaranje u pogledu boje u nizu zuba.

Bezmetalne krunice se izrađuju mašinskim putem, pod kontrolom računara. Tačnije, koristi se CAD-CAM tehnologija koja podrazumeva: kompjutersko skeniranje otiska i vrlo precizno brušenje i lasersko sečenje cirkonijuma. Na ovaj način se postiže potpuno i precizno naleganje krunice, bez potrebe za dodatnim radom. Brušenje ide tik do desni ili pola milimetra ispod desni, čime se dobija najbolji estetski efekat. Pritom, ne postoji mogućnost za ugrožavanje desni ili nastanak alergijske reakcije na cirkonijum. A sam materijal je višestruko biokompatibilniji od metala. Pored krunica, izrađuju se i bezmetalni, keramički mostovi.

Dakle, među najvažnijim prednostima bezmetalnih krunica su:

  • Bolji estetski efekat i prirodniji izgled (zahvaljujući propuštanju svetlosti kroz materijal),
  • Veća preciznost izrade (CAD-CAM tehnologija),
  • Dobra termička izolovanost,
  • Veća biokompatibilnost, pa time i manja mogućnost nastanka alergijske reakcije,
  • Cirkonijum može postići praktično bilo koju željenu nijansu boje,
  • Mogućnost adhezivnog lepljenja za strukturu zuba.

Treba napomenuti i da keramičke krunice zahtevaju manje oblikovanja zuba. Metalokeramičke, s druge strane, zahtevaju ponovno konturiranje od 1,5 mm – 2 mm, dok bezmetalne krunice samo idu do dubine od 1 mm.

Iskustva pacijenata

Što se tiče iskustva pacijenata, u pogledu funkcionalnosti i udobnosti između metalnih i nemetalnih krunica, takođe su evidentirane razlike. Uglavnom se pokazalo da je adaptacioni period kraći i jednostavniji, kada su u pitanju bezmetalne krunice. Pored toga, postoje i izvesne razlike u osećaju. A i metal, iz metalokeramičkih krunica, u jako retkim situacijama, može dovesti do iritacije. Dok, s druge strane, cirkonijum ne može izazvati takve efekte.

Kada se ugrađuju bezmetalne krunice?

Krunice i mostovi predstavljaju savremeni način za nadoknadu jednog ili više zuba. Međutim, ovim sredstvima se pribegava i onda kada se zub ne može rekonstruisati plombom ili kada se prosto želi postići lepši osmeh. Ponekad postoji potreba da se zaštiti nestabilan ili polomljen zub ili da se zubni most zadrži na mestu. U ovim situacijama, ugradnja krunica je spasonosna. Pritom, krunice se mogu nadograditi i na zubne implante, kada je to neophodno.

Bezmetalne krunice doprinose besprekornim vizuelnim rezultatima, uz praktično nepostojeći rizik od potencijalnih komplikacija. Uz to, metalokeramičke krunice mogu u retkim slučajevima izazvati alergijsku reakciju, što predstavlja kontraindikaciju za njihovo postavljanje. Tada je najbolje moguće rešenje opredeljivanje za bezmetalne krunice.

Tok procedure ugradnje bezmetalnih krunica

Proces ugradnje bezmetalnih krunica je na našoj klinici postala jedna od svakodnevnih I rutinskih intervencija. Razlog tome je fokusiranje na kvalitetnoj i modernoj opremi, stalnoj edukaciji svog zdravstvenog osoblja, ali i ostvarivanju odlične saradnje sa pacijentima. Ogroman broj pozitivnih rezultata, zadovoljnih klijenata i lepih osmeha, pružaju nam podstrek da nastavimo da svoje usluge još više unapređujemo. A pritom, želimo da omogućimo izbor najraznovrsnijih rešenja.

Sama procedura ugradnje se sastoji iz nekoliko etapa. A izvodi se obično tokom par poseta stomatologu.

Pri prvoj poseti, vrši se brušenje prirodnog zuba, uzimanje otisaka vilice i postavljaju se privremene krunice.

●      Brušenje zuba

Dakle, kako bi se stvorili uslovi za postavljanje krunice, prirodni zub treba izbrusiti. Ova faza je ujedno i najneprijatnija pacijentu i ponekad minimalno bolna. Zato naši stomatolozi pristupaju ovom koraku uz redovnu primenu anestezije i jako pažljivo.

●      Postavljanje privremenih krunica

U periodu od okvirno nedelju dana, koliko je potrebno za izradu trajnih krunica, pacijentu se postavljaju privremene krunice koje se izrađuju u ordinaciji ali svakako su potrebne svim pacijentima da bi imali normalan kvalitet života dok čekaju svoj osmeh.

Briga o privremenim krunicama

S obzirom na to da se postavljaju kao privremene, ovakve krunice, zahtevaju neke posebne mere zaštite. To znači:

  • Izbegavanje lepljive hrane (poput karamela ili žvakaće gume), jer mogu pomeriti krunicu;
  • Minimiziranje žvakanja na strani vilice gde se privremena krunica nalazi;
  • Eliminisanje tvrde hrane iz ishrane (poput sirovog povrća), jer može pomeriti ili, čak, polomiti krunicu.
  • U toku upotrebe zubnog konca, vršenje klizećih pokreta, umesto podizanja konca, kako se ne bi skinula privremena krunica.

●      Uzimanje otiska vilice

Sledi još jedan važan korak, koji se sastoji u ostavljanju otiska vilice. Kao što je već napomenuto, uglavnom se brušenjem ide tik do desni ili pola milimetra ispod, što pruža najefektniji estetski momenat. A uz to, nema rizika od reakcije na materijal.  Neposredno pre uzimanja otiska, utvrđuje se oblik koji najbolje odgovara obliku vilice I lica. Skeniranje otiska se vrši kompjuterski, nakon čega se izrađuju krunice koje treba da u potpunosti pristaju. Stvaranje krunica se izvodi u stomatološkoj laboratoriji, preciznim bušenjem, uz lasersko sečenje cirkonijuma.

Pre probe konačnog protetskog rada, radi se proba osnove tj Core-a. Core se izradjuje od cistog cirkonijuma I jako je tanak, pacijentima najčešće liči na “kapicu za zbrušene zube”. Ovim probom se osigurava izuzetno pravilno naleganje krunice. Nakon ove faze rad se šalje na modelovanje tj izradu konačne verzije.

Pacijent u toku druge probe, u dogovoru sa stomatologom pravi spisak potrebnih korekcija, ukoliko ima potrebe za njima. Moguće je menjati oblik, veličinu I boju zuba. Bitno je napomenuti da se rad ne cementira tj završava dok pacijent ne bude apsolutno zadovoljan svakom sitnicom.

Još pri dogovoru sa pacijentom radi se obavezno i rentgenski snimak, u cilju provere korenova zuba koji su osnova krunici, ali i zdravlje okolnih kostiju. U slučaju da zub propada ili postoji rizik za infekciju ili povredu zubne pulpe, u toku protetske pripreme se vrši endodontski tretman korenskog kanala.

U toku čitavog procesa, pacijent se može konsultovati sa stomatologom i po potrebi dolaziti više puta, kako bi se što bolje ostvarila procena stanja. Na taj način se postižu i najbolji rezultati. U nekim slučajevima se, pak, čitava procedura može obaviti u jednom danu.

Ako se krunice postavljaju u puni luk, na jednoj ili obe vilice, svaki pacijent treba uraditi silikonski pokrivač krunica, koji se nosi tokom noći, u cilju sprečavanja oštećenja. Jedan dan nakon cementiranja, obavezan je kontrolni pregled stomatologa, radi provere zagrižaja i konačnog prilagođavanja okluzije novih krunica.

Bezmetalne krunice i zubni implanti

Pogodnost bezmetalnih krunica je i u mogućem nadovezivanju na zubni implant. Dakle, u nekim slučajevima, kada nema prirodnog zuba koji bi predstavljao bazu za krunicu, koristi se implant. Najpre se pristupa postavljanju zubnog implanta u kost, bušenjem kosti. Potom se na njega nadogradi čitava krunica.

Česta je pojava da je zub suviše istrošen ili nema okolnih zdravih zuba, pa se postavlja pitanje prvobitnog ugrađivanja implanta, na koji se krunica nadograđuje. Iako sama implantacija zahteva dodatne finansijske izdatke, kao i vreme, postavljanje krunice na oštećen zub predstavlja rizik. Pre svega, jer je takav zub često nedovoljno stabilan. Pa bi ovakvo preuzimanje rizika moglo izazvati kontraefekat. Ali, uz objektivnu procenu i upoređivanje koristi i potencijalne štete, naši stomatolozi će, zajedno sa Vama, pronaći najkvalitetnije rešenje.

Uglavnom se mostovi izrađuju kada se planira nadoknada većeg broja zuba. Za razliku od metalokeramičkih krunica koje se savršeno slažu po boji samo u nizu, u slučaju bezmetalnih krunica, praktično je nemoguće neslaganje. Čak i na vidljivim mestima u vilici, razlika u boji praktično ne postoji..

Održavanje bezmetalnih krunica

Održavanje bezmetalnih krunica je praktično identično održavanju metalokeramičkih. Akcenat je na higijeni i redovnim kontrolnim pregledima, kao i u slučaju prirodnih zuba. Usna duplja se treba održavati čistom, uz bar dva pranja dnevno, obično pastom za zube koja je prilagođena osetljivim zubima. Održavanje se obezbeđuje i korišćenjem četkice sa manjom glavom, jer se na taj način lakše pristupa teže dostupnim delovima vilice. Korisno je i ispiranje usta antibakterijskim sredstvima, bar jednom dnevno, kao i svakodnevna upotreba zubnog konca. WaterPik je obavezan za sve pacijente sa protetskim radovima.

Treba imati u vidu da je nastanak komplikacija najvećim delom izazvan upravo faktorom higijene. Tako da je velika odgovornost na pacijentu, koji je dužan da pažljivo brine o svom oralnom zdravlju.

Koliko traju bezmetalne krunice?

Zubne krunice u proseku traju između 5 i 15 godina. Životni vek krunice zavisi od pritiska kojim je izložena, od higijenskih postupaka, kao i brojnih ličnih navika vezanih za zagržaj i vrstu ishrane, redovnih kontrola stomatologu.

Zaključak

Bezmetalne krunice predstavljaju vrhunsko dostignuće u stomatološkoj praksi. Njima se postiže potpuna funkcionalnost vilice uz sjajan estetski efekat, izbegavanje mogućih alergijskih rekacija i iritacije, nema oštećenja desni ili kosti. Svojom čvrstinom obezbeđuju trajnu nadoknadu nedostatka zuba, oštećenih, kao i nestabilnih zuba. Mogu se kombinovati sa zubnim implantima i mostovima. A sama intervencija je prilagođena pacientu, tako da mu pruža komfor i u toku samog izvođenja i u periodu čekanja na izradu krunica. U međuperiodu, omogućeno je postavljanje privremenih krunica, kako se ne bi narušilo svakodnevno funkcionisanje pacijenta.

Takođe, moramo se pohvaliti i iskustvom, kao i veštinom naših stomatologa, koji garantuju kvalitet izrade i postavljenja krunica, tako da ne postoji rizik od ponavljanja procedure ili dorade. Ipak, i ukoliko do toga dođe, naše osoblje je stalno dostupno za savete, izmene i dopunske intervencije. Međutim, treba imati u vidu da vek trajanja krunica svakako zavisi od pritiska kojima se one izlažu I od kvaliteta oralne higijene. Odnosno, trebalo bi izbegavati loše navike poput grickanja noktiju ili otvaranja ambalaže zubima, te ceniti oralno zdravlje i u njega ulagati. Redovne kontrole i higijena usne duplje bi trebalo da budu fokus pri očuvanju i zdravlja uopšte.

PREMIUM DENTAL

BEZMETALNE KRUNICE cena
SPECIJALNI POPUST U TOKU- 170 EUR

Bezmetalne krunice su vrhunsko dostignuće u savremenoj protetici i, uopšte, stomatologiji. Iako je njihova upotreba započeta još šezdesetih godina prošlog veka, sada su dostigle standard u modernoj stomatološkoj praksi. Njihova namena je, pre svega, nadoknada oštećenih zuba, ali i promena boje i/ili oblika zuba. Izrađuju se od keramike, tačnije od cirkonijuma. Cirkonijum je otkrio, još davne 1789. godine, nemački hemičar. Ovaj materijal spada u najtvrđe, pa se prvobitno koristio u svemirskoj tehnologiji.

Zašto odabrati bezmetalne krunice?

Osnovni cilj ugradnje bezmetalnih krunica je oponašanje funkcionalnosti i izgleda prirodnih zuba. Akcenat je, prvenstveno, na postizanju odličnog estetskog efekta. To nije moguće, u potpunosti, sa primenom metalokeramičkih krunica. Što i vodi razlici u finansijskoj pristupačnosti između ove dve vrste. Ipak, iako su metalokeramičke krunice ekonomski dostupnije široj populaciji, bezmetalne krunice pokazuju nadmoć u kvalitetu. Pored evidentnog estetskog preimućstva, ova vrsta krunica ima još neke prednosti. Među njima je i veća biokompatibilnost, te izbegavanje reakcije desni, jer je materijal od koga su izrađene, srodan tkivu prirodnih zuba. Takođe, bezmetalne krunice su trajnije, jače i zahtevaju mnogo manje uklanjanja zubne supstance. Nisu podložne promenama tokom vremena, ne mogu izazvati oštećenje kosti, a i njihova izrada je daleko preciznija.

Kolika je cena bezmetalnih krunica?

Cene svih naših protetskih radova, dostupne su u okviru online cenovnika (kliknite ovde). U cenovniku se mogu pronaći cene bezmetalnih krunica, postavljenih na prirodnim zubima, kao i onih koje za osnovu imaju implant. Za prethodno postavljanje implantata, neophodno je dodatno vreme, kao i ulaganje, ali to daje dugoročno bolje rezultate. Naime, implanti se ugrađuju onda kada prirodni zub nedostaje, kada je suviše oštećen da bi bio osnova krunici, ili kada je nestabilan. Postavljanje krunice na ugrožen zub, može biti lošija alternativa. Iz tog razloga, važno je da pacijenti sa stomatolozima ostvare odgovarajući vid saradnje. I da, uz međusobno poverenje, zajednički dođu do najboljeg rešenja. Naše stručno osoblje je uvek na usluzi za konsultacije i edukaciju pacijenata. Savetovanje i zakazivanje pregleda je moguće, kako telefonskim putem, tako i sa web stranice. Svi pregledi su besplatni.

U okviru trenutne ponude, izdvajamo specijalnu mogućnost ugrađivanja keramičkih krunica novom tehnikom. U pitanju je tzv. Wieland cutback metoda, koja podrazumeva primenu najnovije tehnologije. Proizvođač keramičkih krunica, Wieland, poznat je po vrhunskim materijalima za izradu krunica. Ujedno je postao i lider CAD-CAM tehnologije. Ona podrazumeva kompjuterski navođen dizajn, tj. kompjuterski navođenu izradu zubnih nadoknada. Odlikuje se izvrsnom preciznošću pri kompjuterskom skeniranju vilice, brušenju i laserskom sečenju cirkonijuma. Primenom ove tehnike, postiže se savršen estetski efekat, uz eliminaciju potrebe za dopunskim radovima. Osnova se kreira uz primenu „cutback“ tehnike, tako što se od cirkonijuma odseca ceo zub u komadu, a zatim postavlja porcelanska faseta.

Najveći izazov u protetici jeste oponašanje prirodnog izgleda zuba. A da bi se to postiglo, primenjena tehnika ne može uvek biti ista. Zato treba posmatrati i razumeti razlike u karakteristikama zdravih prirodnih zuba i keramičkih materijala. Naši stručnjaci se, pre svega, stalno edukuju u ovoj oblasti, kako bi išli u korak sa najnovijom tehnologijom i estetskim zahtevima. A naročito postižu rezultate zahvaljujući dobrom poznavanju optičkih svojstava krunica. Poseban akcenat se stavlja na osobine poput fluorescencije i refleksije svetlosti, što naročito ulepšava izgled zuba i čini ih prirodnim. Ručno nanošenje keramike u slojevima, još uvek je neprikosnoveno kada se radi o visokom nivou estetike.

Vrsta keramike

Sa ciljem postizanja visoke otpornosti materijala za CAD-CAM tehnologiju, pored izvrsne estetike, koristi se keramika Ivoclar i Vita. Prednosti ove procedure su održavanje gingivalnog zdravlja, relativno jednostavna primena, minimalna invazivnost. Ivoclar i Vita pokazuju odličan optički kvalitet, a nova tehnika oblikovanja materijala donosi vrhunski doprinos daljem razvoju bezmetalnih keramičkih sistema. Bezmetalna keramika, kao gradivni materijal za izradu protetskih nadoknada, postavlja izvesne zahteve. Među njima je, pre svega, ostvarivanje adekvatne snage gradivnog materijala, što se mora usaglasiti na indikacijom. Zatim, mora postojati hemijska stabilnost, i na kraju, poštovanje svih zahteva za izradu. Ivoclar i Vita imaju sve sertifikate o biokompatibilnosti i sasvim ispunjavaju očekivanja savremene estetske stomatologije. Ovi brendovi su u svetskom vrhu najkvalitetnijih materijala i izbor su najvećih svetskih laboratorija.

Još jedna od stavki o kojoj se posebno vodi računa je određivanje nijanse prirodnog zuba, prema kojoj se izrađuje restauracija. Stomatološki tehničar i doktor određuju nijansu zuba prema posebnom vodiču. Razlike u nijansi imaju negativan uticaja na izgled niza zuba, te se proverava i usklađenost sa okolnim zubima u vilici. Takođe, u adekvatnom odabiru materijala, imaju udela i providnost, kao i debljina restauracije, koji se utvrđuju pažljivo, kako bi se postigla identičnost prirodnim zubima.

Poliranje

Jedan od najvažnijih segmenata u izradi krunica jeste pravilno tretiranje površine restauracija. To je posebno važno za region okluzije. Glatka površina sprečava da dođe do abrazije zuba, prilikom zagrižaja. Poliranje se vrši u laboratoriji, kao i u samoj ordinaciji, od strane stomatologa. Proizvođač Wieland nudi četkicu od bizonove dlake, kao i posebnu pastu, koje su specijalno namenjene poliranju zagrižajnih površina restauracija u laboratoriji. Što se tiče seta za poliranje, dostupnog u stomatološkoj ordinaciji, sastoji se od instrumenata za postizanje vrhunskog sjaja, tokom poliranja.

CENOVNIK USLUGA

POZOVITE NAS

+381 61 199 4000​

GDE SE NALAZIMO | LOKACIJA

Bulevar Crvene Armije 11g Belvil zgrada Ruže (bivša ulica Đorđa Stanojevića) 11070 Novi Beograd