PARADONTOPATIJA

PARADONTOPATIJA (takođe poznata i pod kolokvijalnim nazivom parodontoza) jeste i degenerativno i progresivno oboljenje tkiva koja jednim imenom zovemo parodoncijum, a koje čini potporni aparat zuba. Ova bolest u svojim krajnjim posledicama rezultira ne samo klimanjem, već i ispadanjem zuba. Parodontopatija je kompleksna i multifaktorna bolest u kojoj i genetika igra ulogu, ali se ipak kao glavni uzrok izdvaja zubni plak i mikrokultura bakterija koja u njemu buja.

DENTALNI PLAK je, dakle, osnovni uzrok nastanka i razvoja patološkog procesa u parodoncijumu. Ovo prezasićenje raznovrsnim i mnogobrojnim mikroorganizmima, u kombinaciji sa povlačenjem ili sitnim povredama mekog tkiva dovodi do infekcija i upala desni (gingivitisa). Zanemarena, ova upala iz akutnog prelazi u hronična stanja i prenosi se na ostala tkiva, te lagano i bez pravih simptoma razara čitavu potpornu strukturu zuba.

Parodontopatija je najrasprostranjenije oboljenje posle karijsa. Oko 90% svetske populacije boluje od nekog oblika parodontopatije. Kada jednom dođe do ovog oboljenja, ono se više ne može izlečiti, ali se može usporiti i držati pod kontrolom.

Faktori koji utiču na vašu prognozu

Faktori koji utiču na vašu prognozu konkretno zavise od brojnih pitanja:

  • koliko je kosti zapravo oštećeno i izgubljeno
  • koliko su ugroženi zubi u okolini
  • koliko brzo se bolest razvija i koliko je razorna
  • koji zub je ugrožen, gde se u vilici nalazi i koliko je značajan
  • kakva je klinička slika samog zuba, kako izgleda koren zuba i koliko je dubok
  • koliko je razlabavljena pozicija zuba
  • opšta klinička slika pacijenta

Bolest se može javiti još u ranoj mladosti. Počinje neupadljivo, krvarenjem desni, a kada dođe do komplikacija, postaje i bolna. Pored osoba koje ne održavaju redovno higijenu, više rizične grupe jesu pušači, ali kao što smo već napomenuli, veliku ulogu igra i genetska komponenta. Osim toga, i razna opšta oboljenja mogu biti jedan od uzroka parodontopatije. Ovoj bolesti se, u zavisnosti od stadijuma, pristupa na više načina: konzervativno, hirurški, protetski ili kombinovano.

Simptomi

Svaki početak ove bolesti je uvek isti. Stoga, u prve simptome paradontopatije ubrajamo gingivitis: ukoliko ste primetili da su vam desni osetljive, da ih lako možete povrediti hranom ili uobičajenom higijenom, ukoliko primećujete otoke ili crvenilo desni, vreme je da odete kod zubara, kako bismo sprečili sledeće faze: gingiva otiče i počinje da formira „džepove“ koji se pune zubnim plakom. Ukoliko ne reagujete na vreme, ova proširenja u desnima postaju sve dublja, infekcija je sve teža i bakterija je sve više – a uništenje okolnog tkiva uzima maha i ugrožava inače sasvim zdrave zube.

Dakle, kod osoba obolelih od parodontopatije, patološkim procesom je zahvaćen ceo potporni aparat zuba (gingiva, alveolarna kost, periodoncijum i cement korena zuba). Kao posledica se javljaju destruktivne promene u parodoncijumu. One se klinički manifestuju zapaljenjem gingive, povlačenjem (recesijom) desni, formiranjem parodontalnih džepova, labavljenjem i tzv. patološkom migracijom zuba, a u završnoj fazi i ispadanjem jednog ili više zuba. Ovim simptomima se klinički manifestuje većina paradontopatija.

Kao posledica upale i gnoja koji nastaje u parodontalnim džepovima često se kod uznapredovalih oblika parodontopatije javlja i neprijatni zadah iz usta (halitosis). Pored toga, sinuzit, apscesi i nastanak cisti samo su neke od brojnih komplikacija koje mogu nastati. Na ovaj način su, nažalost, ugroženi i  udaljeni organi i sistemi.

Parodontopatija se najuspešnije leči i sprečava u ovoj svojoj prvoj fazi – tada se pre svega čiste zubi od dentalnog plaka i kamenca; vrši se ispiranje džepova i primena lekova, a ukoliko je neophodno, vrše i hirurške intervencije uklanjanja obolelog tkiva.

Prevencija

Svaka priča o parodontopatiji treba da krene od prevencije. S obzirom na to da je terapija dugotrajna, jer je parodontopatija uporna bolest, koja se mora držati pod kontrolom, prevencija je jedino rešenje. Iako ne delimo svi sve faktore rizika, svi smo zapravo ugroženi pojavom naslaga na zubima, zubnog plaka i kamenca, jer oni nastaju sasvim prirodnim i normalnim procesima. Cilj preventive parodontopatija jeste borba protiv dentalnog plaka, kao najznačajnijeg faktora u nastajanju parodontalnih oboljenja. Od dobre oralne higijene, kao i od toga da li se u potpunosti uklanja dentalni plak zavisi ne samo zdravlje desni i zuba već i opšte zdravlje organizma. Zbog svega ovoga je posebno važno koliko često i dugo, čime i kako sprovodite adekvatnu oralnu higijenu, kao i koliko često idete kod stomatologa. Redovno i pravilno uklanjanje mekih naslaga (pranje zuba) i tvrdih naslaga (čišćenje kamenca), kao predisponirajućih faktora, izuzetno je važno.

Primarna preventiva obuhvata sledeće mere: zdravstveno prosvećivanje, motivaciju i obučavanje u održavanju oralne higijene, pravilnu ishranu i sistematske, odnosno kontrolne preglede. Redovni kontrolni i sistematski pregledi su od posebnog značaja. Ovim pregledima kontroliše se stanje oralne higijene (kontrola plaka), utvrđuje se stanje gingive i uvodi se davanje dodatnih uputstava u pogledu pravilnog održavanja oralne higijene. Obučavanje u održavanju adekvatne oralne higijene odnosi se na izbor sredstava, pravilnu tehniku njihove upotrebe, dužinu trajanja pranja zuba i potreban broj njihovog pranja u toku jednog dana. Naš tim vam je uvek na raspolaganju kada je u pitanju kontrolisanje stanja vaših zuba, motivacija, edukacija i davanje dodatnih instrukcija u održavanju oralne higijene.

Povlačenje desni

Povlačenje desni je pomeranje ivice gingive, odnosno mekog tkiva ka korenu zuba (odnosno apikalno). Dakle, linija desni se povlači od zuba čime izlažu koren koji se nalazi ispod. Povlačenje gingive je manifestacija uznapredovalog stadijuma parodontopatije. U pitanju je patološki proces koji se odvija u gingivi u toku parodontopatije i uslovljava razvoj degenerativno distrofičnih procesa u ovom tkivu. Najčešće se javlja kao posledica razaranja vezivnog tkiva same gingive. Na ovaj način se povećava klinička kruna zuba. Prvi znak je povećana osetljivost zuba, ili možete primetiti da zub izgleda duže nego inače, a na mestu gde se desni sastaju sa zubima možete osetiti prelaz. Ovaj naizgled uobičajen stomatološki problem ne treba ignorisati.

Povlačenja desni mogu biti lokalizovana, ali mogu biti i generalizovana, kada zahvataju cele desni, a najčešće zahvata prednje zube, sekutiće i očnjake, sa unutrašnje i spoljašnje strane. Ovo povlačenje može biti različitog oblika i veličine. Patološki proces koji se razvija u gingivi u toku parodontopatije uslovljava bitne promene boje gingive, veličine i oblika, konzistencije, kao i površinske strukture gingive. Osnovni uzrok povlačenja desni je upala gingive (desni krvare, crvene su  i uvećane), a na ovu degeneraciju tkiva utiču i drugi faktori, poput anomalija samog mekog tkiva, ali i alveolarne kosti, loše pozicionirani zubi. Gruba upotreba četkice za zube takođe doprinosi ovoj pojavi. Ovo povlačenje desni za posledicu ima i postepeni gubitak koštanog tkiva. Usled taloženja minerala u mekim zubnim naslagama (tzv. zubni plak) nastaje kamenac. To uzrokuje da desni beže od iritacije tako što se povlače, a koštano tkivo tako što se gubi. Usled zapaljenja gingiva gubi svoju karakterističnu svetloružičastu boju i postaje intenzivnije crvena, a epitel gingive postaje tanji i transparentniji, i kroz tako istanjeni epitel gingive prepunjeni venski sudovi krzna gingive transpariraju i gingiva je crvena.

Povlačenje desni je stadijum do kojeg dolazi nakon početnog stadijuma – akutnog zapaljenja desni (upale gingive), kada se patološki proces širi u dublja paradontalna tkiva i razara ih. U pitanju je poodmakli stadijum parodontopatije, do kojeg dolazi ako se upala ne leči.  Povlačenje desni u parodontopatiji se može ispoljiti u dve kliničke forme, i to kao izolovano ili kao generalizovano povlačenje desni (recesija). Desni propadaju, dolazi do njihove dalje destrukcije i povlače se sa svih ili sa većine zuba, dolazi do ogoljenja njihovog korena i zubi deluju izduženo. Tada ne dolazi samo do gubitka mekog tkiva, već i do gubitka koštanog tkiva, koje se vremenom toliko ošteti da se čak i klinički zdravi zubi klimaju i ispadaju, a to je već termalni stadijum parodontopatije. Ovakvo generalizovano povlačenje gingive ne dešava se samo sa spoljašnje strane, već zahvata i celokupno meko tkivo oko zuba. Dakle, ono zahvata gingivu u regiji svih ili skoro svih zuba. Povlačenje desni ne mora da se manifestuje na svim zubima. Nekada se ispoljava na samo jednom ili na nekoliko njih, i to je tzv. izolovano povlačenje desni. U tom slučaju, povlačenje najčešće karakteriše eksponiranje korena sa spoljne strane. Recesija gingive uz ogoljavanje korena zuba se klinički najčešće ispoljava na vestibularnim površinama mandibularnih sekutića i očnjaka, kao i na palatinalnim površinama gornjih prvih molara.

Kao posledica produbljivanja gingivalnog sulkusa nastaje parodontalni džep (patološka tvorevina koja predstavlja patognomonični simptom parodontopatije). S obzirom na to da su parodontalni džepovi patognomonični simptom parodontopatije u diferencijalno dijagnostičkom postupku neophodno je ustanoviti njihovo postojanje, lokalizaciju, tip, odrediti njihovu dubinu i ono što je od posebnog značaja, utvrditi nivo pripojnog epitela.

Uzroci povlačenja desni

Brojni činioci mogu doprineti razvoju i uticati na obim povlačenja desni. U parodontopatiji povlačenje desni i ogoljavanje korena zuba ponekad može biti maskirano inflamiranom edematoznom gingivom (u početnom stadijumu bolesti). U takvih bolesnika po sprovedenoj kauzalnoj terapiji i smirivanju simptoma zapaljenja gingive (eliminaciji edema) gingiva zauzima svoju realnu poziciju, što ima za posledicu eksponiranje korenova zuba.

Desni se mogu povlačiti i zbog malformacije zuba koja se zove okluzalna trauma – ovo je takvo stanje u ustima da pojedini zubi ostvaruju takozvani patološki kontakt, a da ostali zubi nisu u dodiru prilikom zatvaranja usta. Tada dolazi do destrukcije desni i koštanog tkiva. Zubi koji se nalaze ovakom kontaktu trpe veća opterećenja, pa zbog ovog nepravilnog opterećenja dolazi do povređivanja i oštećenja kosti oko ovog zuba. Jedan od uzroka može biti gubitak zuba. Zbog toga što dolazi do naginjanja pojedinih zuba u vilici i njihovog pomeranja, zubi se nepravilno opterećuju. U novonastali prostor „dolaze“ zubi iz suprotne vilice. Ortodontske anomalije zuba su drugi razlog okluzalne traume. U tom slučaju do neravnomernog opterećenja dolazi zbog nepravilnog rasporeda zuba u vilici. Najčešće u ovom slučaju do povlačenja desni i gubitka kosti dolazi sa samo jedne strane. Usled nepristupačnosti određenih delova vilice može doći do otežanog čišćenja usne duplje, što nikako nije dobro.

Povlačenje desni, dakle, može biti prouzrokovano brojnim faktorima, uključujući i starenje. Inflamacija u gingivi je najznačajniji faktor koji doprinosi ovoj pojavi. Uzrok povlačenja desni može biti i loša tehnika pranja zuba (previše tvrda četkica, previše agresivno ili horizontalno pranje zuba, loša oralna higijena). Loša tehnika pranja zuba ima za posledicu oštećenje desni, koje se ispoljava njihovim povlačenjem i pojavom plitkih defekata na korenu. Ukoliko niste sigurni u to koja je tehnika prava, posavetujte se sa stomatologom. Postoji više metoda, a dobra može biti svaka ukoliko se pravilno i redovno primenjuje.

Takođe, povlačenju desni doprinose urođene anomalije gingive. Na primer, pojedine osobe imaju tanku gingivu koja je sklonija povlačenju, posebno ako je ovaj tanak biotip gingive praćen i nekim razvojnim poremećajima potporne kosti. I visoki pripoj frenuluma i plika, uzrokovan poremećajem u razvoju, takođe može uzrokovati povlačenje desni, s obzirom na to da se nalazi u neposrednoj blizini ivice gingive. U toku žvakanja hrane, pranja zuba i sl. preko ovih sluzokožnih nabora prenosi se vuča na gingivu, ivica desni odvaja se od zuba i dolazi do njenog pomeranja. Urođene anomalije alveolarne kosti značajno doprinose pojavi i razvoju recesije gingive, kao i ortodontske anomalije, tipa malpozicije zuba i inklinacije.

Povlačenje desni na oralnim površinama donjih inciziva, kao i vestibularnoj površini prvog maksilarnog moalara zapaža se, naravno, kod osoba sa lošom oralnom higijenom i obiljem supragingivalnog zubnog kamenca u ovoj regiji. Neadekvatni protetski radovi i plombe takođe mogu biti uzrok povlačenja desni (neadekvatni stomatološki radovi, kao što su ispuni sa ekstendiranim rubovima koji pritiskaju desni, neadekvatni rubovi keramičkih krunica, plombe koje štrče, protetski radovi koji su uzrok traumatskog kontakta zuba…). O zdravlju vaših zuba ne treba da brine bilo ko. Naši stomatolozi će moći sa sigurnošću da identifikuju uzrok povlačenja desni i daće vam najbolji savet za lečenje ovog problema uz sprečavanje njegovog pogoršanja. Naše usluge su maksimalno profesionalne, a naš tim stručan. Mi brinemo o tome da vaš osmeh bude zdrav!

Lečenje povlačenja desni

Nakon što desni krenu da se povlače, one se više ne vraćaju. Upravo je zbog toga akcenat stavljen na preventivu i uočavanje i lečenje problema u prvoj fazi. Ako ne lečite ovaj problem, on može imati za posledicu klimave zube koji ili sami ispadaju ili ih stomatolog mora izvaditi. Ne dozvolite da problem postane toliko ozbiljan.

Za povlačenje desni ne postoji lek, ali se povlačenje može zaustaviti, a desni se mogu oporaviti uklanjanjem uzroka povlačenja desni. Neki od načina za to su:

  • uklanjanje traumatskog kontakta selektovanim brušenjem zuba
  • ispravljanje nepravilnog položaja zuba ortodontskom terapijom
  • zamena loše odrađenih protetskih radova
  • hirurška korekcija visoko postavljenog frenuluma i plika
  • pravilno održavanje oralne higijene
  • protetska rehabilitacija

U zavisnosti od toga u kom stepenu je tkivo oštećeno, mogu se razmatrati hirurške intervenicije, odnosno hirurške tehnike prikrivanja ogolićenih korenova zuba. Hirurški pristup se razmatra kada se iscrpe sve ostale nehirurške metode lečenja ili se sprovodi u sprezi sa nehirurškim metodama ako se utvrdi da će korist biti veća. Ove tehnike daju dobre rezultate ukoliko su pravilno indikovane. Postoperativni oporavak je brz i najčešće bez tegoba. One su najčešće bezbolne i vrše se u lokalnoj anesteziji. Naši stručnjaci brinu o tome da ceo hirurški tretman prođe bez komplikacija, a da posthirurški oporavak bude što bezbolniji i brži.

Hirurško lečenje parodontopatije nudi sledeće mogućnosti:

  • slobodni mukogingivalni autotransplantat
  • transplantat vezivnog tkiva gingive
  • pomeranje desni hirurškim putem u vidu režnja (tzv. režanj operacija)
  • transplatacija desni sa druge lokacije u ustima u regiju gde su se desni povukle
  • kombinacija tehnika koje su prethodno navedene, uptreba tz. tunel tehnike, upotreba sintetskih materijala i sl.

Ako se radi o okluzalnoj traumi, i u  ovom slučaju lečenje povlačenja desni mora da počne od otklanjanja uzroka povlačenja: ovo znači da, u zavisnosti od zatečene situacije u usnoj duplji, može se pristupiti bilo brušenju zuba, ispravljanju nepravilnog položaja zuba, promeni loše protetike i vršenju hirurške intervencije radi korigovanja nepravilnosti u mekim tkivima.

Sve okolnosti treba imati u vidu i samo na osnovu sveobuhvatnog sagledavanja stanja obolelog parodoncijuma određivati prognozu bolesti i sudbinu zuba sa većim intenzitetom mobilnosti. Sam stepen ogoljavanja korena zuba (tzv. recesija gingive) nije odlučujući faktor prilikom utvrđivanja prognoze za pojedine zube kod osoba obolelih od parodontopatije. Moguće je da postoji znatno povlačenje gingive, ali da su parodontalni džepovi plitki i da postoji dovoljno očuvanih parodontalnih tkiva, a tada je prognoza povoljna. Prognoza zuba u velikoj meri zavisi i od spremnosti bolesnika da održava adekvatnu oralnu higijenu, kao i od toga da li redovno dolazi na terapiju i na kontrolne preglede.

premium DENTAL

REŽANJ OPERACIJA

REŽANJ OPERACIJA  je jedan od načina uspešnog lečenja parodontoze. U pitanju je jedan od osnovnih zahvata u parodontalnoj hirurgiji. To je hirurška metoda koja se primenjuje u uznapredovalom stadijumu parodontopatije, tj. kod uznapredovalog hroničnog zapaljenja gingive (desni). Ona se primenjuje kada ni jedna od manje invazivnih metoda ne mogu da se primene kao terapijska mera. Sama hirurška procedura je bezbolna i izvodi se u lokalnoj anesteziji, a cilj je eliminisanje parodontalnih džepova, tj. njihove dubine, uz postizanje optimalnih estetskih rezultata. Hirurškim putem odstranjuju se svi parodontalni džepovi (prostor između desni i zuba, gde se nakupljaju naslage pune bakterija) koji nisu mogli da budu eliminisani početnom, osnovnom terapijom. Može se raditi na jednom zubu, ili na više njih, ukoliko je parodontopatija uznapretovala i onemugaćava dobro čišćenje parodontalnih džepova, zbog njihove dubine.

PARADONTALNI REŽANJ  je segment gingive odvojen od podloge hirurškim putem. Režanj operacija podrazumeva odizanje desni pacijenta, radikalno uklanjanje patološki izmenjenog vezivnog tkiva parodoncijuma (potpornog aparata zuba) i eliminaciju subgingivalnih čvrstih naslaga sa kosti specijalnim instrumentima. Nakon toga sledi ušivanje rane. Ovaj hirurški zahvat omogućava kompletnu obradu parodontalnih džepova pod kontrolom oka. Dobar pregled hirurškog polja za vreme režanj operacije postiže se mobilizacijom režnja. Ovom intervencijom obezbeđuje se detaljni uvid u topografiju parodontalnog džepa, morfologiju zubnih korenova i pristup u područje koštanog dela prodoncijuma.

Ako se uočava veći gubitak koštanog tkiva, preporučuje se aplikovanje veštačke kosti i membrane kako bi došlo do nadoknade izgubljene kosti. Treba napomenuti da nivo kosti nije moguće u potpunosti nadoknaditi i vratiti na nivo koji je postojao pre nastanka problema, ali dobijate mogućnost da zaustavite njeno dalje propadanje. Veoma je važno da se pacijent pridržava postoperativnih uputstava lekara. Sam postoperativni tok je uglavnom jednostavan i neznatno bolan. Efekat zahvata je bolje prianjanje tkiva desni na zube nakon vraćanja režnja i njegov bolji pripoj za kost, tj. stabilizacija i sprečavanje daljeg rasklaćivanja zuba.

Režanj operacija može biti samostalan zahvat ili se može kombinovati sa drugim hirurškim zahvatima. U okviru kompleksnog hirurškog zahvata u toku režanj operacije moguće je izvesti niz drugih hirurških postupaka koji su neophodni. To mogu biti sledeći zahvati: otvorena obrada parodontalnog džepa (tz. hirurška kiretaža), osteoplastika i osteotomija, primena koštanih transplantata i implantata, amputacija, hemisekcija i bisekcija korenova zuba, transpozicija režnja i vezivnog tkiva i drugi hirurški zahvati…

Preporuka je da se hirurško lečenje parodontopatije (parodentoze) sprovodi tek nakon pravilno odrađene bazične terapije. Samo ako su i dalje prisutni duboki parodontalni džepovi, čak i nakon kvalitetno odrađene početne terapije parodontopatije, radi se režanj operacija. Kada je ovaj postupak lečenja u pitanju, možete se osloniti na adekvatnu stručnu procenu stanja koju daju naši stomatolozi, kojoj prethodi pravilno i kvalitetno izvedena osnovna terapija. Dakle, naš tim stomatologa će vam predložiti i odraditi režanj operaciju tek pošto ste prošli adekvatnu bazičnu terapiju i pripremu, i time sprečiti povratak bolesti i njenih simptoma. Da bi se režanj operacijom postigli odgovarajući rezultati, treba voditi računa o pravilnom formiranju režnja, za šta će se takođe pobrinuti naši stručnjaci. Ukoliko je ispravno sprovedena, ova tehnika može biti jedna od najefikasnijih metoda za lečenje parodontopatije.

premium DENTAL

ČIŠĆENJE ZUBA

Iako je pravilna oralna higijena uslov bez kog nema oralnog zdravlja i lepog izgleda, ponekad moramo da posegnemo i za profesionalnim čišćenjem kod stomatologa. Ovakva čišćenja zapravo podrazumevaju uklanjanje zubnih naslaga, plaka i kamenca. Naslage koje se talože na zubima imaju mnogo preduslova i specifičnosti, i u tom smislu situacija u usnoj duplji je veoma individualna i teško da možete da rešite problem naslaga nekim preporučenim preparatima; naslage nisu samo estetski problemi – već predstavljaju određeni poremećaj u ustima i mogu da izazovu ne samo brojne, već i vrlo ozbiljne dalje probleme. Tako zubni plak i kamenac podstiču infekcije, upalu i povlačenje desni – a u određenim slučajevima mogu da dovedu do parodentopatije i gubitka nekad zdravih zuba. Profesionalno, stomatološko čišćenje uklanja i neke vrste mrlja, polira zube i daje obnovljen izgled. Kako je skupljanje naslaga na zubima veoma individualno, teško je odrediti koliko često će vam biti potrebno čišćenje, ali ukoliko redovno idete na stomatološke kontrole, vaš zubar će vam reći da li vam je čišćenje zuba neophodno.

Stomatološko čišćenje zuba preduslov je ne samo dobrog oralnog zdravlja, lepog i negovanog izgleda, već i dobrog imuniteta, jer otklanja uzroke infekcija u samom začetku. 

Ukoliko primetite krvarenje desni dok perete zube to je znak da imate problem i da treba da se javite stomatologu da ustanovi ozbiljnost problema i uputi vas u odgovarajuću terapiju. Krvarenje desni je znak da su one upaljene. Naime, u međuzubnim prostorima zaostaje hrana i milioni raznih bakterija izazivaju upalu desni. Održavanje oralne higijene mora biti savršeno, ukoliko želite da izbegnete parodontopatiju i slična ozbiljnija stanja. Veoma je važno detaljno čistiti prostore između zuba, što je nekada otežano, pogotovo ako je već došlo do gingivitisa i razvoja parodontopatije, a kako bolest više napreduje, to je sve teže ostvariti. Zdravlje vaših zuba zavisi i od toga koliko je pravilna vaša ishrana, od načina života, naslednih i mnogih drugih faktora. Prevencija je definitivno najbolje rešenje. Pored redovnih kontrolnih i sistematskih pregleda, veoma je važno zdravstveno prosvećivanje pacijenta. Zato je zadatak stomatologa, između ostalog, da pacijenu pomogne i obuči ga u održavanju oralne higijene i motiviše ga za to.

Posebno treba istaći koliko često i dugo, čime i kako sprovesti adekvatnu oralnu higijenu, od koje zavisi opšte zdravlje organizma. Uklanjanje dentalnog plaka i sprečavanje njegove akumulacije postiže se primenom različitih osnovnih i pomoćnih sredstava za održavanje higijene. Osnovna sredstva su četkica za zube i ostala sredstva za mehaničko uklanjanje dentalnog plaka, a pomoćna su pasta za zube i hemijska sredstva.

Sredstva za održavanje oralne higijene

Iako je četkica za zube osnovno sredstvo za održavanje oralne higijene, detaljno čišćenje zuba nije moguće samo pomoću nje. Ipak, kvalitet čišćenja umnogome zavisi od kvaliteta četkice (veličine oblika radnog dela, tvrdoće materijala od koga su sačinjena vlakna, kao i oblika njihovih vrhova). Postoje različite vrste četkica, rezličitih modela i proizvođača. Za svakodnevnu upotrebu treba koristiti srednje tvrdu ili čak meku četkicu. Valja obratiti pažnju na to da četkica za zube takođe ima rok trajanja! Četkica je dobra sve dok su joj vlakna nedeformisana i dok je dobrih mehaničkih karakteristika. Postoji više metoda pranja zuba četkicom, o kojima možete porazgovarati sa stomatologom. Od metoda koje se preporučuju svaka je dobra ako se pravino i redovno primenjuje. Stomatolog je tu da vas posavetuje. Paste za zube pored standardnih sastojaka mogu sadržati i neke specifične aditive, koji imaju preventivan i terapijski efekat (fluor, razni antiseptici, antibiotici…).

Pošto obična četkica i pasta nisu dovoljne za detaljno čišćenje zuba, posebno međudentalnih prostora, naročito ako bolujete od nekog oblika parodontopatije, koriste se i pomoćna sredstva: konac za zube, intradentalne četkice, WaterPik, hemijska sredstva. Ova sredstva se obavezno primenjuju nakon pranja zuba četkicom. U izboru sredstava pomoći će vam stomatolog. Konac za zube ima široku primenu u uklanjanju dentalnog plaka sa aproksinalnih površina zuba. Posebno je efikasan kod osoba sa normalnim pozicijama zuba i zdravim parodoncijumom. Dosta je jeftiniji od intardentalnih četkica. Intradentalne četkice razlikuju se po obliku, veličini, prečniku i tvrdoći. Primenjuju se za uklanjanje dentalnog plaka sa aproskimalnih površina zuba. Njihova prednost u odnosu na konac je što mogu da se koriste tamo gde konac ne može, a to je ispod krunica i mostova koji su spojeni u blok. Posebno se preporučuje osobama koje su već obolele od parodontopatije, i osobama sa fiksnim nadoknadama. Odabir tipa i dijametra četkice zavisi od veličine intradentalnog prostora.Water Pik ili oralni tuš je proizvod za održavanje oralne higijene koji pomoću pulsirajućeg vodenog pritiska uklanja bakterije i ostatke hrane duboko između zuba i ispod linije desni, gde četkica i konac ne dosežu. Masaža vodenim pritiskom stimuliše cirkulaciju što čini desni zdravim i jakim. Obavezan je kod pacijenata sa protetskim radovima. Za održavanje oralne higijene postoji i veliki broj hemijskih sredstava. Ona se primenjuje kada je onemogućeno uklanjanje dentalnog plaka mehaničkim putem i u slučaju obolelog parodoncijuma (u terapijske svrhe). Imajte na umu da hemijska sredstva nikako ne mogu zameniti standardna sredstva za održavanje higijene.

premium DENTAL

GINGIVITIS

Prva i najčešća faza parodontoze je GINGIVITIS (upala desni). Ovo je pritom najčešće oboljenje u našoj praksi. U ovoj fazi se bolest najuspešnije leči i sprečava. Gingivitis ili, jednostavnije rečeno, upala desni, najčešće je posledica nepravilne, neredovne ili neadekvatne higijene. Ovo je jedno od najzastupljenijih oboljenja usta, i javlja se kod ogromne većine ljudi. Zdrave desni ne krvare. Upaljene desni prepoznaćete po promenjenoj, crvenoj boji, osetljivosti na dodir, krvarenju, glatkoći i otečenosti.

Ono što gingivitis čini tako široko rasprostranjenom pojavom su uzroci – ovu upalu izazivaju sasvim uobičajeni normalni procesi koji se u ustima odvijaju tokom dana, a koji za svoju posledicu imaju taloženje ozloglašenih zubnih naslaga, plaka i kamenca. Ove naslage su organske tvorevine koje se skupljaju na samim prelazima između zuba i desni, i sastavljene su od velikog broja razloženih materija i mikroorganizama, zbog čega veoma lako izaziva infekcije mekog tkiva desni. Ova upala često omogućava da se bakterije nasele u sulkus i počnu da se razmožavaju, što otežava njegovo čišćenje. Produbljivanjem sulkusa nastaje paradontalni džep. U ovom stadijumu dolazi do naseljavanja novih bakterija koje su još opasnije po potporni zubni aparat. Ako paradontalne džepove ne lečite, oni će postati dublji i razviti se u ozbiljniji problem kao što su osetljivi zubi ili periodontitis.

Prevencija gingivitisa zasnovana je na pravilnom, redovnom i adekvatnom čišćenju zuba, a leči se kao i svaka druga infekcija, administriranjem lekova, skidanjem naslaga i eventualnim odstranjivanjem upaljenog tkiva. 

Akutni i hronični gingivitis

U zavisnosti od toka i trajanja zapaljenja, gingivitis može biti akutni, subakutni (blaža forma akutnog), povratni i hronični.

AKUTINI (ulceronekrozni) GINGIVITIS je infektivno, destruktivno, zapaljensko oboljenje gingive sa karakterističnim znacima i simptomima. Može se javiti kod istog bolesnika više puta. Za nastanak i razvoj bolesti je karakterističan akutan i intenzivan bol. Osnovni faktori za njegov nastanak su mikroorganizmi. Utvrđeno je da duvanski dim direktno toksično deluje na gingivu. Desni pušača su podložnije infekciji budući da pušenje i korišćenje duvana smanjuje dotok krvi i hranljivih materija do tkiva desni. Danas se posebna pažnja pridaje psihosomatskim faktorima u nastanku akutnog gingivitisa (stres, depresija, psihički poremećaji…). Učestalos ovog oboljenja je povećana u periodu između 16 i 18 godina. Smatra se da bolest ima sezonski karakter i da se češće javlja u proleće i jesen. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i kliničkog pregleda.

HRONIČNI (deskvamativni) GINGIVITIS karakteriše deskvamacija (ljušćenje) epitela pripojene gingive praćena pojavom bolnih crvenih površina. Od njega obolevaju najčešće osobe ženskog pola, posebno u periodu menopauze. Ispoljava se u blagoj, umerenoj i jasno izraženoj kliničkoj formi. Blaga forma se najčešće otkriva slučajno, tokom stomatološkog pregleda. Od ovog tipa često boluju mlade osobe ženskog pola starosti od 17 do 23 godine. Za umerenu formu karakteristična su scetlocrvena i siva polja na slobdnoj, interdentalnoj i pripojnoj gingivi, koja je glatka i meke konzistencije. Od ove forme obolevaju osobe ženskog pola starosti između 30 i 40 godina. Bolesnici se žale na peckanje i preosetljivost na termičke nadražaje. Održavanje oralne higijene je izuzetno otežano. Kod jasno izražene forme gingiva izgleda kao da je prekrivena mrljama. Promene su izrazito bolne.

Razvoj bolesti

U početnoj fazi, kada se javi gingivitis, lečenje je mnogo jednostavnije. Džepovi su neznatni, pa zato ne zahtevaju poseban tretman. Gingivitis se može lečiti, ali je bitno da se konsultujete sa stomatologom i razumete koji su simptomi pre nego što se razviju u druge probleme. Osobama koje su već obolele od gingivitisa i početnih oblika parodontopatije neophodna je odgovarajuća terapija kako bi se sprečilo napredovanje patološkog procesa u ostale delove parodoncijuma. Kada se postignu odgovarajući terapijski rezultati, važno je da se oni i očuvaju, a to se postiže obučavanjem bolesnika u održavanju oralne higijene, uklanjanjem svih faktora koji dovode do akumulacije dentalnog plaka i stalnom kontrolom. Naročito je važno posvetiti posebnu pažnju adekvatnom održavanju oralne higijene. Da bi se bolest uspešno kontrolisala, preduslov je sprečavanje formiranja i akumulacije detalnog plaka.

Ukoliko se ne leči na vreme, zapaljenje se širi i propada parodoncijum, a gingivitis prerasta u parodontopatiju. Parodontopatija zahvata samu kost oko zuba, i vremenom dovodi do pomeranja, labavljenja, a na kraju i do ispadanja zuba. Blaži oblici parodontoze mogu se neutralisati postupkom uklanjanja naslaga i kamenca. Naš tim vodi računa o tome da se zapaljenje ne ponovi, tako što pruža pacijentima i edukaciju o održavanju oralne higijene. U lečenju parodontoze ponekad je neophodno posegnuti i za naprednijim tehnikama lečenja, koje su takođe dostupne kod nas, ukoliko se ukaže potreba za njima.

Kod ozbiljnijih stanja, važno je zaustavljanje patoloških procesa i sprečavanje njihovog širenja na neoštećeni deo parodoncijuma. Ukoliko je već došlo do parodontopatije, ona podrazumeva kompleksnu terapiju obolelog (primena odgovarajućih terapijskih zahvata koji se koriste u lečenju parodontopatije, uglavnom hirurških). Osnova za održavanje postignutih rezultata nakon kompleksne terapije parodontopatije jesu redovni kontrolni pregledi, zdravstveno prosvećivanje, obučavanje u održavanju oralne higijene, motivacija bolesnika. Ovo je proces koji se sprovodi dokle god ima zuba. Za svaki od ovih koraka vam je na raspolaganju naš tim da vam u tome pomogne.

TERAPIJA GINGIVITISA

Terapija gingivitisa je usmerena na eliminaciju faktora koji su doveli do pojave oboljenja, a osnovni faktor za nastanak najvećeg broja gingivitisa je dentalni plak. Nakon postavljanja dijagnoze, neophodno je bolesniku najpre skrenuti pažnju na ulogu dentalnog plaka, tj. neadekvatne oralne higijene u nastanku oboljenje gingive. Prva terapijska procedura koju treba primeniti jeste identifikacija dentalnog plaka, upoznavanje bolesnika sa problemom i motivacija, kao i otklanjanje predrasuda koje je pacijent imao u vezi sa održavanjem oralne higijene. Naime, nesprovedena terapija gingivitisa dovodi do nastanka i razvoja parodontopatije.

Uklanjanje uzroka iz usne duplje podrazumeva mehaničko odstranjivanje dentalnog plaka i durgih mekih i čvrstih naslaga sa zuba, a bolesniku se ukazuje na mesta koja pogoduju povećanoj akumulaciji dentalnog plaka i na predele kod kojih je otežano održavanje oralne higijene. Terapija može biti dopunjena i ispiranjem usta rastvorima oralnih antiseptika sa antiplak efektom. Ovakvim terapijskim postupcima – uklanjanjem uzroka – moguće je postići potpun terapijski uspeh. Naravno, ukoliko bolesnici posle ove sprovedene terapije održavaju adekvatnu oralnu higijenu. U suprotnom, neminovna je ponovna pojava simptoma bolesti, a povećava se i rizik od širenja patološkog procesa – nastanka i razvoja parodontopatije.

Terapija antibioticima se ordinira sistemski i mora trajati najmanje pet dana i uglavnom se kombinuje sa lokalnom primenom oralnih antiseptika. Tek po suzbijanju infekcije, moguće je otpočeti sa terapijom obolelog paradoncijuma, prema planu terapije. U prevenciji povratka simptoma, važno je eliminisati ili korigovati i sve druge lokalne faktore (karijesom oštećeni zubi npr.). Terapija hroničnog gingivitisa kompleksna je i multidisciplinarna. Opšti faktori koji favorizuju nastanak bolesti moraju biti eliminisani. Uz vašu saradnju, u tome će vam pomoći naš tim.

VIDEOGALERIJA
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
CENOVNIK USLUGA

POZOVITE NAS

+381 61 199 4000​

GDE SE NALAZIMO | LOKACIJA

Bulevar Crvene Armije 11g Belvil zgrada Ruže (bivša ulica Đorđa Stanojevića) 11070 Novi Beograd