LEČENJE ZUBA

premium DENTAL

OKLUZALNI
SPLINT

Prateći čovekove potrebe, domeni nauke, tehnologije, medicine i ostalih sastavnih obasti života i te kako su uznapredovali. Na polju stomatologije, pojavilo se odlično rešenje za očuvanje zuba u nekim specifičnim situacijama. Reč je o okluzalnom splintu, potpuno bezbolnoj, a jednostavnoj i efikasnoj zaštiti zuba.

U Premium Dental klinici ne postoji nikakva specifična procedura kada je reč o ovoj usluzi. Sve što je potrebno su pregled pacijenta, na kome se utvrđuju simptomi koji ukazuju da je okluzalni splint neophodan, uzimanje otiska i izrada.

Često se dešava i to da pacijent dođe na najobičniju kontrolu ili nekim drugim povodom, ni ne sluteći da je potrebno da nosi ovu zaštitu za zube. To je sasvim razumljivo, jer su pacijenti uglavnom navikli da imaju neki konkretan stomatološki problem, određeni simptom i da otprilike znaju šta da očekuju.

Ipak, stomatologu su stvari prilično jasne i vidljive, te lako može uputiti pacijenta na okluzalni splint.

Šta je okluzalni splint i kome je namenjen?

Okluzalni splint predstavlja silikonsku zaštitu za zube. Izrađuje se individualno za svakog pacijenta i to na osnovu uzetog otiska gornje i donje vilice pacijenta. Namenjen je osobama koje imaju probleme sa nesvesnim škripanjem i stiskanjem zuba i vilice u toku sna. Problem koji smo opisali dešava se van stanja čovekove svesti i naziva se bruksizam.

Takođe, okluzalni splint mogu koristiti i sportisti kako bi tokom treninga i utakmica svoje zube zaštitili od eventualnih udaraca, padova i ostalih povreda. Zbog pojave ovakvih neprijatnih situacija gotovo su neizbežna preporuka u sportu.

Cilj nošenja okluzalnog splinta je zaštita zubnog tkiva. Njegovom upotrebom ne samo da se smanjuje trošenje zubnog tkiva, nego se i smanjuje rizik od opterećenja potpornog tkiva i od bola u viličnim mišićima. Takođe, ne dozvoljava da se zubi istanje, oštete i postanu osetljivi na slatkiše, toplu ili hladnu hranu.

Okluzalni splint najbolje možemo opisati sintagmom zaštitnik zuba.

Posledice bruksizma na zube

Možda je ovu pojavu zgodnije proučavati sa stanovišta psihologije, ali ni u stomatologiji se ne sme zaobići, jer upravo ona dovodi do oštećenja zuba. Brojni su razlozi zašto se javlja bruksizam: stres, napetost, strahovi i drugi negativni faktori koji utiču na čoveka. Kao posledica javiće se ili buđenje člana porodice s kim se deli soba, jer je zvuk izrazito čujan i jeziv ili će se javiti gora posledica – oštećenje zuba.

Usled stiskanja i škripanja zubima, dolazi i do njihovog trenja, te se tako javljaju abrazivne reakcije na zubno i potporno tkivo. Uz sve to, osoba koja ima problem sa bruksizmom ujutru će osećati bol u vilicama, desnima, a čak i u vratnim mišićima.

Ovakvi „prolazni bolovi”, za koje mnogi misle da su posledica lošeg položaja u krevetu ili meteoropatije, ne smeju se zanemariti. Čak se dešava i da se posle tog bola posumnja na karijes. Trebalo bi naglasiti i to da se škripanjem zuba mogu oštetiti i postavljene plombe na zubima ili neki od protetskih radova. Nećemo ni podsećati na to da se tako neki okrznuti delić i parčence tokom noći mogu progutati.

Reč je o zaista jakom trenju zuba, jer kada čovek jede i žvaće hranu, na primer, deluje se silom od 175p po kvadratnom centimetru površine zuba, dok tokom noći, kada pomera donju vilicu i škripi / struže zubima,  sila kojom se deluje je oko 300p, pa i više.

Problem koji može izazvati bruksizam nije uopšte naivan, ali ga veliki broj ljudi zanemaruje.

U svakom slučaju, ako vam neko od članova porodice ukaže da u toku sna proizvodite čudne zvuke pomoću zuba, nemojte to shvatiti kao bezazlenu šalu. Posetite stomatologa i ispričajte mu ovo. Stomatolog će nakon pregleda lako utvrditi da li su vaši zubi oštećeni i u kojoj meri. Svakako okluzalni splint biće rešenje da se potencijalni problem uopšte ne pojavi.

Kako tvrde mnogi stručnjaci, ova spravica u ulozi čuvara vaših zuba tokom sna, može pomoći da se bruksizam delimično „izleči”, tačnije da se njegova pojava smanji čak pedeset procenata.

Način upotrebe okluzalnog slinta i održavanje

Okluzalni splint se veoma jednostavno koristi. Ukoliko su njegovi korisnici osobe koje imaju problem sa bruksizmom, zaštitni splint se koristi samo noću. To znači da se stavlja pre spavanja, kada su zubi temeljno oprani i čisti. Ujutru, nakon buđenja, jednostavno se skidaju i odlažu. Ako ih koriste sportisti način upotrebe je skoro isti, s tim što ih oni nose po potrebi – tokom treninga, utakmice…

Održavanje okluzalnog slinta podrazumeva visok nivo higijene, jer će se njegova loša i neredovna higijena najviše odraziti na vaše oralno zdravlje.

premium DENTAL

ENDODONCIJA
premium DENTAL

Endodoncija je stomatološka disciplina koja se bavi izučavanjem i sanacijom bolesti i povreda unutrašnjosti zuba – endodoncijumom. Bez obzira na vrstu patološkog procesa, endodontski tretman podrazumeva pristup kanalu ili kanalima korena obolelog zuba.

Sastav, oblik i bolesti zubne pulpe polje su endodoncije, jedne od grana stomatologije. Ovo je mikrohirurški zahvat koji je usmeren ka lečenju i spašavanju tkiva zuba. Najčeši uzrok zapaljenja zubne pulpe je svima dobro poznati – karijes. Uznapredovali karijesi dovode do zapaljenja i razaranja zubnog tkiva i na kraju dovodi do upale živca. Karijes je jedno od najčešćih oboljenja zuba, i oboleli zub javlja se bolom; zubi zahvaćeni karijesom osetljivi su na „kuckanje“ (odnosno perkusiju), a bol koji se javlja može biti raznovrstan (dug ili kratak, oštar ili pulsirajući), a nekada je praćen i upalnim procesima na okolnom tkivu zuba. Bol kao simptom javlja se tek kada karijes počne da ugrožava nerv, pa pripada kasnim simptomima. Endodoncija podrazumeva preciznu dijagnostiku, ali i čišćenje inficiranog tkiva, čišćenje upaljenih kanala i lečenje – da bi se na kraju proces završio bilo plombama, bilo nadoknadama drugog tipa u zavisnosti od učinjenog oštećenja. Adekvatna i pravilna endodoncija štiti i čuva zube od daljih oštećenja, upala i propadanja.

Kada se sprovodi  endodoncija?

Endodoncija ili lečenje kanala korena zuba se sprovodi kada je pulpa (živac) inficirana ili kada postoji zapaljenski proces. Endodontski tretman se izvodi tako što se odstrani zapaljena ili inficirana pulpa, a potom se pažljivo očisti i oblikuje unutrašnji deo korena, gde je bila smeštena pulpa. Nakon kompletne mehaničke i hemijske obrade, kanal korena se puni odgovarajućim pastama i gutaperka štapićima.

Zašto dolazi do oboljenja pulpe?

Do zapaljenja ili infekcije pulpe dolazi iz više razloga:

    • Duboka karijesna lezija
    • Polomljeni delovi zuba
    • Ponavljani tretmani na zubu

Povrede zuba koje su posledica udarca mogu da oštete pulpu, a da pri tom na samom zubu ne postoje vidljivi znakovi oštećenja.

Ukoliko se zapaljenski proces ili infekcija ne tretiraju dolazi do bola a zatim i do nastanka apcesa.

Šta se nalazi u unutrašnjosti zuba?

U unutrašnjosti zuba, ispod tvrdog tkiva gleđi i dentina, nalazi se meko tkivo koje ze naziva pulpa (živac).

Pulpa  se širi na dve strane. Ka gore – prema krunici zuba i ka dole – prema vrhu korena. Tu je u kontaktu sa mekim tkivom koje se nalazi oko korena zuba.

Sem nerva, pulpa sadrži krvne sudove kao i razne vrste ćelija i vlakana. Okružena je tvrdim tkivom korena zuba. Pulpa je veoma važna za rast i razvoj zuba. Ukoliko se iz nekog razloga pulpa mora odstraniti zub će preživeti bez pulpe, jer nastavlja da se hrani preko mekog tkiva koje okružuje sam koren zuba. Jedan od razloga za odstranjenje pulpe je infekcija koja može nastati usled duboke karijesne lezije.

Kako se sprovodi lečenje u našoj klinici?

U našoj ordinaciji zastupljene su sve stomatološke usluge tako da Premium dental ordinacija može odgovoriti na svaki problem koji se pojavi. Savremena aparatura i tim profesionalnih i ljubaznih lekara doprineće da se u našoj klinici osećate sigurno i opušteno.

Pacijentima se objašnjava svaka faza rada kako bi se postigla što bolja komunikacija i veća spremnost na saranju. I što je veoma važno, zahvaljujući timu naših stručnjaka uspećete da odagnate strah i nelagodu od posete stomatologu. S obzirom da dobar deo naše populacije ima strah od stomatolaga, ljubazan  tim stručnjaka u Premium dental ordinaciji će Vam pomoći da taj strah prevaziđete jednom zauvek.

Nakon završenog lečenja kanala korena zuba, pristupa se restauraciji. To podrazumeva nadomeštanje krunice zuba i vraćanje zuba u njegovu potpunu funkciju. Zahvaljujući celokupnom tretmanu, zub nastavlja nesmetano i uspešno da obavlja svoju ulogu kao i svaki drugi zdrav zub.

premium DENTAL

KOMPOZITNI
ISPUN

Kompozitni ispun (plomba)

U stomatološkoj praksi postavljanje plombe u zub je jedno od najčešćih načina lečenja zuba. Ova činjenica uopšte ne čudi s obzirom na to da je karijes danas najučestaliji problem oralnog zdravlja pacijenata.

U Premium Dental klinici ovaj problem veoma lako i uspešno možete rešiti. Prvi korak je obavljanje pregleda, gde ćemo pažljivo utvrditi koliko je napredovao karijes. Ako je jedino rešenje kompozitni ispun onda se već u sledećem koraku započinje lečenje zuba na ovaj način.

Kako vas ne bismo dodatno zbunjivali i odjednom opteretili informacijama, u nastavku teksta ćemo postepeno i detaljno objasniti šta je kompozitni ispun i kada se on primenjuje u lečenju zuba.

Karijes kao uslov za postavljanje kompozitnog ispuna

Jedan od najčešćih problema pacijenata sa kojima se susreću stomatolozi jeste karijes na zubu. Pacijenti nemaju uvek dovoljnu svest o tome koliko je ovo zubno oštećenje opasno i razorito za njihove zube. Neredovni stomatološki pregledi samo olakšavaju karijesu da napreduje, te se sasvim bezazlena crna tačkica pretvori u ozbiljan problem.

Karijes je bakterijska infekcija koja zahvata tvrda zubna tkiva. Najpre zahvata samo gleđ, ali se vremenom širi i u predelu dentina i može dovesti do upale zubne pulpe i tkiva oko korena zuba. Karijes nastaje pod uticajem različitih faktora: pol, rasa, funkcija endokrinih žlezda, raspored i oblik zuba, pljuvačka, mikroorganizmi. Međutim, najčešćim uzročnicima karijesa smatraju se loša i neredovna oralna higijena i nepravilna ishrana.

Ako se pitate kako ćete prepoznati karijes, on se javlja sa prilično konkretnim simptomima. Međutim, važno je da znate da ih na početku, nažalost nećete osetiti. Trenutak kada se karijes pojavi, a još uvek ne boli, tj. ne daje znake da je prisutan, jedan je od razloga što se pacijenti zavaravaju da je sve u redu. Onda kad se oseti bol, jasno je da nešto ipak nije u redu. Bol, kao najvažniji simptom karijesa počinje da biva intenzivniji. Nekada će to biti tup bol, a nekada kratak i odsečan, pogotovo kao reakcija na slatkiše, hlanu ili vruću hranu.

Najvažnije su redovne posete stomatologu kako bi se on na vreme otkrio i počeo lečiti. Ako karijes uzme maha, u terapiji će najbolje rešenje biti neka od vrsta ispuna – amalgamska ili kompozitna. Ove vrste ispuna su u praksi poznatije kao plombe.

Plomba – najbolji način da se izleči uznapredovali karijes

Nakon što smo objasnili šta je karijes i kako on nastaje, valja objasniti i koji su načini da se on reši. U gotovo svim stomatološkim ordinacijama stavljanje zubnih plombi u cilju rešavanja ovog problema, ne samo da je jedan od najčešćih zahvata, već je i jako uspešan.

U stomatološkom lečenju zuba, plomba predstavlja veštački ispun, pomoću koga se popunjava rupa u zubu, koja je nastala mehaničkim uklanjnjem karijesnih masa na zubu. Postoje dve vrste plombi, tačnije dva ispuna: amalgamski i kompozitni. Pacijenti ih najčešće nazivaju crnim i belim plombama. Pored toga što se razlikuju u boji, drugačiji im je i sastav, ali i zastupljenost korišćenja.

Prednosti kompozitne plombe

U praksi se za kompozitne plombe najčešće koristi sintagma bele plombe. Naime, reč je o ispunima koji su sačinjeni od polimera, kvarca i keramike u različitim proporcijama. Ovakav sastav kompozitne plombe zadovoljava neophodne parametre, kao što su čvrstoća, otpornost na pritisak i biokompatibilnosti.

Sve to omogućuje da se lako prilagodi zdravom delu zuba koji je ostao, a uz naročito precizno modeliranje grizne površine, pacijent neće imati neprijatan osećaj prilikom žvakanja hrane. Način na koji se pacijentu postavlja kompozitna plomba u potpunosti prati strukturu zuba, što omogućuje stabilnost i čvrstinu.

Pokazuju niz prednosti, pouzdane su i povoljne prilikom njihovog postavljanja, zbog svog sastava i gustine postaće tvrde tek kada se izloze svetlosti LED lampe za polimerizaciju.

Estetske prednosti kompozitnih plombi

Glavni estetski kriterijum po kome su kompozitne plombe izdvojene kao najbolje rešenje, temelji se upravo na onome što u praksi pacijenti nazivaju belim i crnim plombama. Dakle, bela boja je ono po čemu se prepoznaju i zbog čega su favoriti. To uopšte ne čudi, jer se tako zub na kome je postavljena kompozitna plomba estetski odlično uklapa u zubni niz.

Ako se u izradi kompozitnih plombi ispoštuju sve određene procedure i tehnike modelacije, ona može čak da imitira deo zuba koji nedostaje, tj. koji se nadoknađuje. Zbog toga se nekada teže pravi razlika između pravog zuba i plombe, te to omogućuje prirodniji izgled zuba.

Takođe, u izradi kompozitne plombe učestvuje kriterijum položaja zuba. Ako se postavlja na prednje zube onda postoji više nijansi kako bi se potpuno identično poklopilo sa prirodnom bojom zuba. Međutim, ako su u pitanju zadnji zubi onda će izrada kompozitne plombe podrazumevati upotrebu čvršćih materijala kako bi se lakše žvakalo.

Održavanje higijene i ′rok trajanja′ kompozitnih plombi

Iako su pokazale niz prednosti, kompozitne plombe imaju i izvesne nedostatke. Prvenstveno, one nisu nešto što će se staviti u zub jednom za sva vremena. Sve kompozitne plombe vremenom popuštaju, jer se skupljaju, pucaju i menjaju boju.

U istrajnost plombe uključen je niz faktora – od kvaliteta materijala kojim se izrađuje, do lokacije zuba na koji se postavlja, ali i veličine plombe i kvaliteta lampe kojom se polimerizuje. Presudan uticaj ima i oralna higijena, koja može skratiti rok kompozitne plombe, ukoliko joj pacijent ne posveti redovnu pažnju. Zbog toga je jako značajno redovno pranje i čišćenje zuba.

Najbolja prilika da se kontroliše stanje i izgled kompozitnih plombi jesu redovne stomatološke kontrole. Ukoliko primeti neku promenu, stomatolog će vas uputiti na zamenu stare ili oštećene plombe novom.

U čemu je razlika između kompozitne i amalgamske plombe?

O osobinama i prednostima kompozitne plombe već je bilo reči. Što se tiče sličnosti između ove vrste plombe i amalgamske plombe, one imaju isti cilj – lečenje zuba koji je napao karijes. Međutim, nemoguće je ne uočiti najveću razliku – njihove boje. Amalgamske plombe su tamne boje, kako obično kažemo – crne boje. To znači da su veoma upadljive kad se pacijent smeje ili priča.. Jednostavno, izgled im nije prirodan i ne uklapaju se u zubni niz, te ih pacijenti ne vole.

Sa druge strane, estetski kriterijum nije jedini koji donosi razliku. Tu je i njihov sastav, jer se crne plombe izrađuju potpuno drugačije nego bele plombe, ali valja pomenuti i kriterijum trajnosti – crne plombe se smatraju trajnijim od kompozitnih.

premium DENTAL

IZBELJIVANJE
ZUBA

Savremena stomatologija omogućava pacijentima ostvarenje želje da im zubi budu svetliji, sjajniji, belji i lepši. Zahvaljujući blistavo belim zubima izgledaćete mlađe, atraktivnije i zdravije. Beljenje zuba predstavlja najmanje invanzivnu metodu kojom se ne narušava zubno tkivo a dobijaju se belji i svetliji zubi. Zubna prebojenost može biti spoljašnja i unutrašnja na osnovu porekla mrlja i mesta gde se nalazi prebojenost.     

Spoljašnja prebojenost zuba nalazi se na zubnoj površini i nastaje kao posledica svakodnevnog konzumiranja velikih količina prirodne ili veštački obojene hrane  kao što su: cvekla, kupina, aronija i sl. i pića  poput kafe, koka-kole, soka od borovnice, raznih čajeva. Takođe mogu nastati usled neadekvatnog održavanja oralne higijene. 

Unutrašnja prebojenost zuba nastaje kao posledica u promeni sastava tvrdih zubnih tkiva tokom razvoja zuba. Uzroci nastanka su različiti a najčešći su:

    • upotreba određenih antibiotika tokom trudnoće ili u ranom detinjstvu (tetraciklinska prebojenost),
    • primena velikih doza preparata fluora (fluoroza zuba)

Posebni oblik unutrašnje prebojenosti, koji se pojavljuje kod jednog ili više zuba, može biti uzrokovan: povredom tj.traumom zuba,  upotrebom različitih medikamenata i pasta tokom lečenja zuba – endodontske terapije zuba, kao i nakon postavljanja nekih ispuna (amalgamske plombe). 

Šta treba da znate pre početka izbeljivanja zuba?

Pre nego se pristupi izbeljivanju zuba neophodno je izlečiti sve karijesne lezije, ukloniti meke i čvrste zubne naslage, izlečiti gingivu (upalu desni), a ukoliko je već izvršen endodontski tretman ( lečenje zuba), neophodno je da se uradi rendgentski snimak zuba. Na taj način će se utvrditi vrsta i kvalitet kanalnog punjenja. Beljenje zuba se ne preporučuje maloletnim licima, trudnicama i dojiljama. Takođe se ne preporučuje osobama kod kojih je u toku ortodonski tretman ili kada postoji paradontopatija koja je uznapredovala. Pre nego se odlučite na ovaj poduhvat tim naših stručnjaka će obaviti detaljne analize i razgovor sa Vama. Beljenjem zuba se ne mogu izbeleti postojeće plombe, mostovi i krunice. Njihova eventualna zamena se može obaviti od 7 do 14 dana nakon izbeljivanja zuba.

Izbeljivanje zuba – metoda kojom su svi zadovoljni

Beljenje zuba je metod kojim su svi zadovoljni i to iz više razloga. Ono što je veoma važno ova metoda nije bolna i nije neprijatna. Istovremeno garantuje pun sjaj zuba i lepotu. White smile metod je metod izbeljivanja zuba koji se najčešće sreće među poznatim ličnostima.

Svojim pacijentima nudimo najpoznatije metode izbeljivanja zuba koje su svetski priznate. To su: lasersko izbeljivanje zuba/beljenje LED lampom, white smile metod za izbeljivanje zuba kao i splint/trej metodu, drugačije poznatu kao kućno izbeljivanje zuba.

IZBELJIVANJE ZUBA

Popularno beljenje ili izbeljivanje zuba je čišćenje različitih mrlja sa zuba ili uklanjanje diskoloracija i promena u boji gleđi zuba. Uz ovaj osnovni proces čišćenja, zubima se menja nijansa ka sve beljoj. Ova procedura je laka i veoma popularna, a pored stomatoloških tretmana postoje i različite „kućne“ varijante koje vam ne bi preporučili iz više razloga. Svakako, pre samog tretmana neophodan je stomatološki pregled, kako bismo utvrdili da li su vaši zubi pogodni za tretman, a i da bismo vama odgovorili na sva pitanja i eventualno razjasnili rizike i moguće neželjene pojave. 

Zubi se izbeljuju vodonik-perkosidom koji se u obliku gela nanosi na zube, nakon čega se osvetljavaju UV svetlošću koja ne može da zagreje niti ošteti zube, već služi da se inače prirodan proces ubrza; svega 45 minuta dovoljno je da se boja zuba „popravi“ za dve do četiri nijanse. Tipičan tretman završava se dodatnom fluorizacijom zuba, a morate izbegavati hladna i posebno, obojena pića i hranu.

KUĆNO BELJENJE ZUBA

Kućno izbeljivanje zuba podrazumeva aktivno učešće pacijenta koji će po preporuci stomatologa sam aplikovati sredstvo za izbeljivanje zuba. Postavljanjem folije sa izbeljivačima na zubni niz jedne/obe vilice u toku nekoliko sati omogućuje se višesatno dejstvo izbeljivača koje se neće ispirati pljuvačkom.

Za kućnu varijantu, potrebno je da uradite otisak za vaš „trej“ odnosno providnu foliju kojom se prekrivaju svi zubi u obe vilice. Zajedno sa ovim folijama dobijete i gel koji se sastoji od niskih koncentracija karbamid peroksida, koje onda nosite dok spavate. Ovakav proces izbeljivanja traje od sedam do deset dana. 

Uzimanje otiska

Prilikom prve posete nakon uklanjanja mekih i čvrstih naslaga uzima se anatomski otisak. Na osnovu otiska se izrađuje trej ili aplikaciona kašika ( folija), koja će Vam biti predata tokom sledeće posete našoj ordinaciji. Tada će Vas tim naših stručnjaka obučiti za upotrebu. Prva aplikacija gela u trej se obavlja u ordinaciji.

Šta je važno da znate u vezi kućnog izbeljivanja zuba?

Kada je u pitanju kućno izbeljivanje zuba važno je da znate da je najbolje kašiku nositi noću, jer tada je smanjeno lučenje pljuvačke a samim tim i ispiranje gela.  Ukoliko trej nosite tokom dana ne smete jesti, piti ni pušiti, jer sokovi i kisela hrana mogu da izazovu osetljivost zuba tokom trajanja tretmana.

Šta treba da znate pre nego odaberete neki metod?

Pre nego odaberete bilo koji metod za izbeljivanje zuba morate biti apsolutno sigurni da su vam svi zubi zdravi. Ukoliko se odlučite na izbeljivanje zuba dok imate krive ili pokvarene zube na taj način otežavate sebi, jer ćete duplirati proces. Kada  se odlučite za bilo koji metod izbeljivanja zuba važno je da sredite sve zube. Ukoliko vam neki zub nedostaje nadomestite ga mostom ili implantom i krunom. Najpre morate biti  sasvim sigurni da ne postoji eventualni problem i tek onda možete uraditi ulepšavanje tj. izbeljivanje zuba. To što će vaši zubi biti biserno beli neće uticati na zdravlje vaših zuba, ali vas može motivisati da više nego pre toga povedete računa o oralnoj higijeni. Ne zaboravite da zubi mogu i nakon toga da potamne tako da je vaš odgovoran pristup prema zubima od veoma velikog značaja. U dogovoru sa našim timom stomatologa možete odabrati vrstu izbeljivanja koja bi vam najviše odgovarala. Mi smo tu da vam preporučimo, da vas posavetujemo ali konačna odluka je svakako vaša.

A šta nakon izbeljivanja zuba?

Sigurni smo da ćete biti zadovoljni nakon izbeljivanja zuba, ali postavlja se pitanje, šta dalje? Kako ih pravilno održavati? Sem što je veoma važna preventivna poseta stomatološkoj ordinaciji, pravilno i redovno održavanje oralne higijene je veoma značajno. Važno je da znate da su izbeljeni zubi osetljivi, a osetljivi zubi se moraju tretirati na nešto drugačiji način. Ne zaboravite da se preporučuje pranje zuba u trajanju od 2 minuta. Toliko vremena je potrebno da bi se sa gleđi uklonile bakterije i plak. Zato je veoma važno da se pridržavate ovih saveta, jer jedino tako ćete imati blistavo bele zube. Takođe se preporučuje da koristite četkicu za zube sa manjom glavom kao i konac za zube, jer na taj način ćete moći da dohvatite sve delove zuba gde se talože bakterije.

Naš savet je da vodite računa o svojim zubima, da ih redovno održavate i da svaki eventualni kvar sredite na vreme.

VIDEOGALERIJA
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
CENOVNIK USLUGA

POZOVITE NAS

+381 61 199 4000​

GDE SE NALAZIMO | LOKACIJA

Bulevar Crvene Armije 11g Belvil zgrada Ruže (bivša ulica Đorđa Stanojevića) 11070 Novi Beograd