PROTETIKA NA IMPLANTIMA

NAJČEŠĆA PITANJA

najčešće nedoumice klijenata

Najčešće je potrebno 3-4meseca ali tačan period čekanja određuje hirurg nakon završene intervencije. Od primarne stabilnosti ugrađenog implanta zavisi I vremenski period integracije sa kosti.

Vreme potrebno za izradu jedne krune na implantu je par dana. Vreme izrade kruna na implantima u gornjoj I donjoj vilici je 7-10dana, zavisi od vrsta kruna, vrste rada, uslova u ustima I td… Već nakon hirursške faze, pacijent se dogovara sa hirurgom I protetičarem oko detalja, između ostalog I oko vremenskog trajanja rada.

Odgovor na ovo pitanje delimično će vam dati doktori na prvom pregledu (hirurg I protetičar). Svakako, ukoliko postoji mogućnost da birate, biće vam objašnjeno do detalja za koju vrstu kruna ste indikovani, prednosti, razlike I cene pa će odluka biti na vama. Svakako, dobićete I savet doktora.

Postoje male tehničke razlike ali to nije nista što menja estetiku I funkcionalnost samog rada. Za pacijenta, razlika ne postoji u konačnom izgledu I kvalitetu rada.

Individualno. Potrebno je vreme da se naviknete na novonastalu situaciju. Nova visina zuba I novi zagrižaj su najčešće stvari na koje se pacijenti navikavaju najduže. Takođe, rad je fiksan I ne skida se pa je I to nova situacija za mnoge pacijente. Par nedelja je normalan period adaptacije.

Nakon cementiranja, svaki pacijent dobija sve potrebne informacije o odrđavanju zuba, potrebne informacije o samom radu, informacije o potrebnim I obaveznim kontrolama. Svaki protetski pacijent je u obavezi da uključi Waterpik uz svakodnevno održavanje oralne higijene. Više o ovom uređaju saznajte na www.waterpik.rs

Postoji više načina. Kada se radi o solo kruni na implantu, naša preporuka je uvek kruna na šraf. Zavrtanjem šrafa u implant zavrće se I kruna I dobija svoju stabilnu vezu sa implantom. Po potrebi, radi korekcija ili čišćenja kruna može da se odvrne I ponovo zavrne. To daje dodatnu sigurnost, kako pacijentu, tako I doktoru. Druga opcija je cement tj vezivanje krune za implant uz pomoć sepcijalnog cementa. Svaka vrsta krune ima svoj specijalni cement.

Po struci, svaki protetski rad treba zameniti nakon 10godina. Tako se produžava I rok trajanja implanta jer se ponavljanjem rada obnavljaju I pripoji krune sa desni I sprečava zapadanje hrane koje je I uzrok gotovo svih problema u stomatologiji. Naša praksa pokazuje da preko 90% pacijenata ne menja protetski rad po preporuci struke I rok trajanja protetskih radova moze biti mnogostruko duzi od preporučenog.

Po struci, svaki protetski rad treba zameniti nakon 10godina. Tako se produžava I rok trajanja implanta jer se ponavljanjem rada obnavljaju I pripoji krune sa desni I sprečava zapadanje hrane koje je I uzrok gotovo svih problema u stomatologiji. Naša praksa pokazuje da preko 90% pacijenata ne menja protetski rad po preporuci struke I rok trajanja protetskih radova moze biti mnogostruko duzi od preporučenog.

Ne. Implant ne utiče na boju krune a doktor u saradnji sa zubnm laboratorijom usklađuje boju krune sa postojećim zubnim nizom.

premium DENTAL

PROTEZE NA IMPLANTIMA

Značaj i uloga zubnih implantata je višestruka. Pored toga što se ubacuju u viličnu kost s ciljem da sa njom srastu i postanu zamena za izgubljeni koren zuba, oni služe i kao osnova za različite vrste nadoknada – krunice, fiksni mostovi, mobilni mostovi i ostalo. Jedan od značajnijih radova jeste i ugradnja proteza na implantima. To su inovativna, jednostavna i estetski veoma prihvatljiva rešenja. U Premium Dental klinici, postoje veoma uspešna rešenja da se pomoću željenih proteza na ugrađenim zubnim implantima, našim pacijentima vrati samopouzdanje i ostvari san o lepom i blistavom osmehu.

Od ugradnje implantata do proteza na njima

Izrada protetskih radova na implantatima je jako čest i veoma uspešan stomatološki poduhvat, čija se procedura sastoji od dva glavna dela: ugradnja zubnih implantata i izrada protetskog rada. Pre oba procesa prethodi detaljan pregled usne duplje pacijenta i utvrđivanje stanja stomatogenog sistema. Zubne implante moguće je ugraditi samo ako su ispunjeni određeni uslovi za to, tj.kada pacijent nema zube I ima dovoljnu količinu kosti.

Njihova ugradnja je rutinski proces koji ne zahteva puno vremena i napora, ni bol kod pacijenta. Implanti se mogu ugrađivati u lokalnoj anesteziji, ali se možete podvrgnuti i takozvanoj svesnoj sedaciji. Sam hirurški proces ne traje više od 15 minuta po ugradnji jednog implanta, sasvim je bezbedan i bezbolan. Broj implantata koji se ugrađuje varira u zavisnosti od indikacija pacijenta i krajnju procenu izvodi stomatolog. Uglavnom je za gornju vilicu potrebno četiri, a za donju minimum dva implanta. Nakon što je sam šraf ugrađen, čeka se od tri do šest meseci da sama kost sraste sa ovim implantom, odnosno da se završi osteointegracija. Kada prođe rok za srastanje implanta sa kostima vilica, tj. kada se utvrdi da su se oni integrisali sa njom, onda se planira protetska nadoknada, odnosno redukovana totalna proteza.

Uslov da bude retinirana na ugrađenim implantima jeste potpuni gubitak zuba, bilo u jednoj vilici ili obema. Postoje dve vrste protetskih komponenti za spajanje proteze sa ugrađenim implantatima (stomatolozi koriste termin drikeri), što ih odvaja od fiksnih radova. Izrada proteze zahteva uzimanje otiska pacijenta, zahvaljujući kome će se napraviti probni model proteze. Ukoliko on bude odgovarao pacijentu onda sledi i izrada finalne verzije proteze, za koju su, kao i za ostale protetske radove, moguće dodatne korekcije dok stomatology ali I pacijent ne budu u potpunosti zadovoljni.

Značaj ovakve proteze, kao što joj i naziv kaže, jeste upravo u njenoj redukciji, tj. uklanjanju nepca i maksimalnoj redukovanosti protezne nepčane ploče, što je uslovljeno specifičnom formom bezubog grebena gornje vilice. Dakle, ova proteza nema nepce kao što ono postoji kod klasičnih mobilnih proteza, te je zato pacijenti nazivaju „proteza bez nepca”. Ne samo da je estetski veoma pogodna, već ovo protetsko rešenje zbog osobine fiksiranosti daje mnogo više komfora i sigurnosti pacijentu od mobilnih opcija.

Što se tiče ugradnje proteza na implantima postoji još jedno rešenje, mada, ne toliko zastupljeno i preporučljivo kao proces koji smo već opisali. Reč je o ugradnji proteza na mini-implantima, koja se izvodi u slučaju da su koštani uslovi jako loši, tj. ako je ostalo veoma malo raspoložive kosti za ugradnju. Iako je ovo jedno od rešenja, ako postoje svi uslovi onda se insistira na procesu ugradnje koji smo već predstavili.

Kako se održavaju proteze na implantatima

Pravilno održavanje je jedini pravi preduslov trajnosti ovakvih protetskih rešenja. To znači da je neophodna redovna higijena. Takođe je važno i da je četkica za ovu namenu što mekša. Prema uputstvima i savetu stomatologa pacijent može koristiti i neko blago sredstvo za ispiranje usta.

Još jedna važna napomena tiče se redovnih poseta stomatologu. Kao što je bitna svakodnevna nega, takođe je s vremena na vreme potrebno otići na kontrolu radi održavanja, jer će od toga zavisiti kako estetika tako i trajnost postavljene strukture.

premium DENTAL

FIKSNI PROTETSKI RADOVI NA IMPLANTIMA

Kada se govori o protetici na implantima uvek se podrazumeva ozbiljan i zahtevan posao. O protetskim radovima koji se mogu obavljati na implantatima valja pomenuti one najčešće: krunice, fiksni mostovi, protetski radovi na sraf i drugo…

U fiksne protetske radove na implantima spadaju krunice i fiksni mostovi. Naime, posle ove protetske intervencije, rezultat se odgleda upravo u fiksiranosti i nemogućnosti da pacijen sam skine ovu nadoknadu zuba.

U nastavku teksta ćemo detaljnije objasniti kako se izvodi ova protetska intervencija.

Šta podrazumevaju fiksni radovi na implantatima

Kada se nadoknađuje bilo jedan, bilo više zuba, može se koristiti i fiksna nadoknada. Ovo je, inače, najbolja moguća zamena za zub koji nedostaje, i sa funkcionalne i sa estetske strane. Podrazumeva se vezivanje krune za implant.

U ovom slučaju, izrađuju se krune koje se postavljaju na implante kako bi zamenili svaki nedostajući zub posebno. Postoje dva tipa kruna – metalokeramičke i bezmetalne, odnosno cirkonijumske krune. Na odabir utiče više faktora, uključujući poziciju zuba koji treba nadoknaditi, željeni efekat, finansijske okolnosti, ali i druge indikacije ukupne slike pacijenta. 

Za ove krunice neophodno je prvo postaviti implante. Zubni implanti koji se ugrade u samu kost vremenom će početi da srastaju sa njom. Iako se sama ugradnja obavi u toku jedne intervencije (i bezbolna je, jer se obavlja pod anestezijom), strastanje implanta traje ipak malo duže. Vremenski je to period od nekoliko meseci (od tri do šest).

Kada je ovaj proces srastanja okončan, krunica se postavlja na abutment (poseban deo koji spaja sam implant sa krunicom). U slučaju da treba zameniti više od jednog zuba u nizu, prepouručuje se izrada mosta.

Most je fiksna protetska nadoknada čiju konstrukciju sačinjavaju više međusobno vezanih krunica. I sa jedne i sa druge strane se oslanja na stabilne zubne implante. Mostovi mogu zgodno da posluže i kada neki od nedostajaćih zuba u nizu nema sve uslove za implantaciju, pa se praktično „premošćavaju” delovi vilice, gde je kost istanjena ili postoji spušten sinus i slično. Kada je most izrađen on se dalje fiksira za implante koji su ugrađeni na mestu nedostajućih zuba. Postoje dve vrste mostova – oni koji su trajno postavljeni (fiksni mostovi) ili oni koji se mogu skinuti u stomatološkoj ordinaciji (protetski radovi na šraf).

Fiksni mostovi se trajno cementiraju, a radovi na šraf povezuju implant I krunu uz pomoc metalnih šrafova. Razlika je i u tome što se kod fiksnih mostova dobija bolja stabilnost.

Mostovi se, kao i same krunice, mogu praviti kako od cirkonijuma (bezmetalne krune), tako i od titanijuma i keramike (metalokeramičke krune). Pojedinačne krune ili mostovi predstavljaju visokokvalitetna estetska i praktična, a i trajna rešenja.

Ne odlažite posetu stomatologu!

Važno je napomenuti da sa nadoknadom izgubljenih zuba ne treba mnogo čekati, jer se prazno mesto menja. Takođe, gubi se količina vilične kosti na tom mestu, a okolni zubi prolaze kroz određene degenerativne situacije zbog izmene zagrižaja, pomeranja ili okretanja usled raširenog prostora. Može doći i podložnosti okolnih zuba ogoljavanju korena, stvaranju povreda, infekcija ili cista.

Što se pre budete javili stomatologu uspešnije ćete rešiti problem. Budući da je za ovaj protetski rad neophodno sačekati izvesno vreme, zbog srastanja zubnog implanta sa kosti, što se pre odlučite na ovaj korak pre ćete i završiti.

Kako negovati zube posle ove protetske intervencije?

Protetika na implantima se u najvećem broju slučajeva uspešno obavi, te sa novim zubima pacijent može da funkcioniše kao i do tada. Naravno, važno je da usvojite i sve korisne savete na koje će vam ukazati stomatolog.

Kako biste svoje nove zube zadržali i bukvalno do kraja života,  morate im posvetiti pažnju koju zaslužuju – od pravilne higijene do redovnih poseta stomatologu u Premium Dental klinici. 

Iako su ovo glavni uslovi trajne funkcije vaših novih zuba, trebalo bi skrenuti pažnju na  stvari koje se samo čine da su sitnice.

Naime, govoreći o pravilnoj higijeni ovde se podrazumeva, pre svega redovno pranje zuba i otkljanje ostataka hrane koncem gde to uslovi dozvoljavaju. Zatim, pacijent mora biti obazriv pri odabiru četkice za zube, koja ne sme biti gruba. Takođe, jako je važno i pažljivo i detaljno trljanje zuba. Ono sto je obavezno nakon protetskog zbrinjavanja je Waterpik (dentalni tuš) I sve potrebne informacije dobićete u stomatološkoj ordinaciji Premium Dental.

Korigovan režim ishrane – novi zubi ne podrazumevaju da pacijent mora da izbaci iz ishrane namirnice koje inače voli. Ova smernica podrazumeva to da se novi zubi ne izlažu ekstremima. Jednostavnije, trebalo bi potpuno izbegavati ledenu i vrelu hranu i napitke. Takođe, trebalo bi da se izbegavaju tvrde namirnice, sve što se teško žvaće, kao i preterano konzumiranje slatkiša, grickanje suncokreta…

Izbegavanje cigareta je sjajno rešenje da novi zubi trajno zadrže svoju funkcionalnu i estetsku ulogu. Ukoliko se pacijent ove loše navike ne reši u potpunosti, onda ih valja svesti na minimum.

CENOVNIK USLUGA

POZOVITE NAS

+381 61 199 4000​

GDE SE NALAZIMO | LOKACIJA

Bulevar Crvene Armije 11g Belvil zgrada Ruže (bivša ulica Đorđa Stanojevića) 11070 Novi Beograd