IMPLANTOLOGIJA

NAJČEŠĆA PITANJA

najčešće nedoumice klijenata

Nije, kao I za sve procedure u oralnoj hirurgiji koristi se lokalna anesteziija koja može biti praćena I blagom oralnom sedacijom ako pacijent ima veliki strah. Inervencija je apsolutno bezbolna.

Kod svih hirurških intervencija se koriste lokalne anestezije koje su specijalizovane za hirurške radove I imaju produženo dejstvo. Za pacijente sa izraženim strahom preporučujemo svesnu sedaciju. Naša klinika ima svog anesteziologa koji dolazi na razgovor sa svakim pacijentom koji ima dilemu u vezi straha sa hirurškom intervencijom. Naš savet je uvek oralna sedacija u vidu tableta koja je uvek dala željene rezultate. Sam zahvat se izvodi u specijalnoj hirurškoj sali u maksimalno sterilnim uslovima pa se zahteva apsolutna saradnja pacijenta.

Za ugradnju jednog zubnog implanta pacijent boravi u ordinaciji okvirno sat vremena. Pre pocetka same intervencije postoji administrativna procedura (popunjavanje saglasnosti, otvaranje kartona, popunjavanje upitnika o opstem zdravstvenom stanju…). Kada pacijent uđe u hiruršku salu tamo se zadržava okvirno pola sata od čega je sama ugradnja 15minuta a ostalo vreme je potrebno za davanje anstezije I šivenje rane na kraju. Nakon izlaska pacijent je u obavezi da provede jos malo vremena u ordinaciji da bi ispratili opšte stanje I krvarenje. Za vece radove (ugradnja 6-8 implantata), potrebno je okvirno 2h.

Već pri prvom kontaktu sa našim hirurzima biće vam postavljena brojna pitanja o vašem opštem zdravstvenom stanju. Nama je to prva stavka pri dogovoru. Generalno, ako ste zdrava osoba koja nema težih sistemskih ili hroničnih oboljenja I nemate terapiju koja je vazana za ista, možete bez bojazni da uđete u proceduru ugradnje zubnih implanta. Moramo spomenuti I koštane uslove, oni se proveravaju uz pomoć 3D snimka koji morate uraditi pre dolaska na prvu konsultaciju I pregled.

Da, možete! Struka kaže da je veći rizik od odbacivanja ukiliko ste pušač, međutim, naša statistika nije pokazala tako nešto. Svakako, naš savet je da ne konzumirate cigarete nakon same intervencije, dok rane ne zarastu.

Naša statistika je pokazala uspešnost na nivou svetske, sto znači 98-99%. Razlog odbacivanja u tih 1-2% je raznolik, od slabe primarne stabilnosti tj lošeg kvaliteta kosti koja nije mogla da se dovoljno čvrsto veže za sam implant do pojavljivanja infekcije, preko lošeg imunog odgovora organizma… Svakako, razlog uvek postoji. Premium brend koji se koristi u našoj klinici daje dozivotnu garanciju na sam implant pa se nakon odbacivanja implanta u toj ili regiji pored besplatno ugrađuje drugi.

Starosna granica ne postoji! Bitno je stanje duha samog pacijenta I naravno opšte zdravstveno stanje. Naš najstariji pacijent je imao 86godina. Gospođa Popović je iznela vađenje zuba i hiruršku ugradnju implanta u obe vilice I to u istom danu!

Nakon hirurške ugradnje implanta obavezna je kontrola nakon 24h. Ako hirurg proceni, pacijent moze da se javi telefonskim pozivom. Sto se tiče putovanja, naša preporuka je da svaki vid putovanja odlozite za 24h nakon intevencije ali samo da bi mogli da vas ispratimo u tom periodu, ne zato što je zabranjeno.

Ukoliko to uslovi dozvoljavaju ugradnja implantata se radi u istom aktu I to se pokazalo I kao najbolje resenje, poznato u struci kao Immediate loading.

Ukoliko tako nešto nije moguće, nakon vađenja zuba čeka se minimum 6nedelja. Tačan vremenski period je individualan I određuje ga hirurg na licu mesta u toku intervencije. Vreme zavisi I od veličine koštanog defekta I da li je potrebna ugradnja veštačke kosti. U najtežim slučajevima hirurg može da zahteva I period od 9meseci (veliki koštani defekti u kombinaciji sa intevencijom Sinus lifta).

Najčešće  se privremeni zubi izrađuju odmah. Već nakon par dana dobijate novi osmeh. Privremeni zubi mogu biti fiksni ili u vidu mobilnih proteza. Vrstu privremenog rada kao I vreme kada se izrađuju diktira doktor nakon intevencije I zavisi od uslova pacijenta I vrste rada koji se planira.

To je jako individualno I zavisi od mnogo faktora. Hirurg je taj koji to određuje pri dogovoru sa pacijentom. Najčešće je to period od 5radnih dana ukoliko pacijent nema više vremena  na raspolaganju. Idealno bi bilo da se privremeni zubi izrađuju tek nakon skidanja konaca I kompletnog zarastanja svih rana.

Postoji jednofazni I dvofazni implantni system. U 99% slučaja se koristi dvofazni system. Prvi deo tog Sistema je sam implant tj šraf, koji se ugrađuje u kost. Drugi deo tog Sistema je  Abatment ili Suprastruktura. To je deo koji se stavlja u sam implant kada sraste sa kosti I kada se krene sa protetskom fazom tj izradom kruna. Abatment u stvari menja deo zuba na koji bi stavili krunu I on je veza između implanta I krunice. Istog je materijala kao I implant tj od titanijuma a izrađuje se I od cirkonijuma.

Post hirurška faza je jako bitna. Koliko od stručnosti hirurga zavisi uspešnost samog zahvata, isto toliko zavisi I od savesnog ponašanja pacijenta u periodu nakon.

Svaki hirurški pacijent dobija kako usmena, tako I pismena uputstva o nezi I obavezama nakog zahvata I ispisanu satnicu za uzimanje antibiotika. Nas kontakt telefon je dostupan 24-00h za naše pacijente ukoliko imaju pitanja. Bolje je pozvati I više puta nego ignorisati neke simptome koji nisu karakteristični za post-hiruršku fazu. Već drugog dana neće biti bolova a manji otok u regiji intevencije je normalan do trćeg dana, nakon čega nestaje. Prvog dana je dovoljno uzeti analgetik nakon prestanka delovanja anestezije, nista preko toga neće biti potrebno.

Nakon ugradnje zubnih implantata I njegove integracije sa viličnom kosti, on bi trebalo da vas služi doživotno. Kao I sa zubima, koji bi u idealnim uslovima trebali da nas služe doživotno a uglavnom nije tako, tako I implanti propadaju (iz potpuno istih razloga). Naravno, važno je održavate oralnu higijenu po uputstvima, dolazite na obavezne redovne kontrole, javite se čim primenite promenu ili tegobu.Moramo napomenuti još jednu bitnu stavku a to je opšte stanje pacijenta jer u slučaju teških oboljenja može doći kako do gubitka zuba, tako I do gubitka zubnih implanta.

Zaključak je da ako se pridržavate svih naših saveta zubni implanti bi trebali da vas služe doživotno.

Naš savet je da pacijent uvek prvo dođe na pregled I konsultaciju sa hirurgom da bi ga upoznao I stekao povrenje. Živ kontak je uvek zdraviji I poželjniji. Takođe, pri pregledu doktor ima uvid u trenutno stanje u ustima jer može da uradi klinički pregled. Svakako, ako niste u mogućnosti da dođete na pregled, intervenciju možete zakazati putem mail-a ili telefona I potrebno je da ponesete 3D snimak novijeg datuma a o dodatnoj dokumentaciji, ukoliko je potrebna, dobićete informancije od našeg tima.

Često pitanje na koje ne možemo dati odgovor. Odgovor zavisi od toga koliko zuba treba nadomestiti, u kojoj regiji, kakvi su koštani uslovi… Svaki odgovor zavisi od individualnog slučaja I ne postoji stručni standard za količinu potrebnih implanta ali u praksi se na primer pokazalo da za nedostatak tri zuba u bočnoj regiji potrebno ugraditi dva implantata I kasnije odraditi tri krune. Da bi dobili ponudu sa planom terapije postrebno je da nam pošaljete ortopan ili 3D snimak ili da zakazete besplatnu konsultaciju sa hirurgom.

Optimalno vreme čekanja je 3-4meseca ali doktor donosi konačnu odluku nakon ugradnje u zavisnosti od primarne stabilnosti implanta.

premium DENTAL

ŠTA SU
ZUBNI IMPLANTI

Zubni implanti smatraju se jednim od najvećih pomaka u stomatologiji u poslednjih pedesetak godina, koliko traje i evolucija dentalnih implanata – a sigurno već trideset godina smatramo zubne implante u obliku korena zuba „zlatnim standardom“ kada je u pitanju nadoknada izgubljenih zuba. Sam zubni implant je vrsta šrafića koji se ugrađuje direktno u viličnu kost, i zamenjuje koren zuba. Danas se dentalni implanti izrađuju u najvećem broju slučajeva od titanijuma, metala koji ima odlična svojstva, ne izaziva iritacije i alergije. Titanijum je poseban i zato što ima visok stepen biokompatibilnosti, kao i odličnu predispoziciju za srastanje sa samom kosti, odnosno oseteointegrativna svojstva – i ovo je razlog zašto se od titanijuma prave i druga protetička sredstva, veštački kukovi ili kolena. Zapravo, titanijum pruža snažnu osnovu za postavljanje zamenskog zuba sa stabilnom potporom, koja vremenom nastavlja da jača. Na taj način veza između kosti i implantata postaje sve čvršća.

Premium Dental klinika pri ugradnji zubnih implanata održava najviše svetske standarde, uz upotrebu materijala renomiranih svetskih proizvođača. Stalno stručno usavršavanje na polju implantologije u kombinaciji sa visokim standardima prakse znače da ćemo vam uvek pružiti najviši kvalitet implantoloških usluga – od snimanja situacije, savetovanja i konsultacija, preko samih zahvata i ugradnje implanata, do kontrola i saveta u post-hirurškoj fazi.

Premium DENTAL

KOME JE POTREBNA UGRADNJA
ZUBNIH IMPLANTATA

Zubni implantati se hirurški postavljaju u viličnu kost, gde služe kao koreni zuba koji nedostaju. Budući da se titanijum u implantatima stapa sa viličnom kosti, implantati se neće pomerat ili oštećivati kosti onako kako bi to mogle mobilne proteze. Pritom, materijali koji se koriste ne mogu propadati kao što se to može desiti zubima nosačima mostova.

Kome će ugradnja zubnih implantata posebno odgovarati?

Zubni implanti su odlično rešenje kada treba nadomestiti jedan ili više zuba. Moguće ih je ugraditi kod pacijenata čija je vilična kost ima odgovarajuću gustinu, dužinu i širinu. Preduslov za uspešan hirurški zahvat jesu zdrava oralna tkiva i solidno opšte zdravlje (zdravstvena stana koja utiču na zarastanje kostiju mogu predstavljati kontraindikaciju).

Osobe koje ne žele ili ne mogu da nose proteze, koje žele da poboljšaju funkciju žvakanja, svoj govor ili estetiku I spremne su da posvete nekoliko meseci za realizaciju ovog procesa takođe su dobri kandidati za zubnu implantaciju.

Vrste ugradnje

Vrste procedura zavise od vremena nadoknađivanja izgubljenog zuba, i u skladu sa time razlikujmo dva tipa ugradnje: standardnu i imedijatnu ugradnju. Standardna implementacija je nadoknada ranije izgubljenog zuba, uzimajući u obzir sve promene u ustima koje su se od tada desile – od zarastanja tkiva, stanje košstanih uslova, preko pomeranja ostalih zuba u ustima i prostora.

Imedijatna implementacija je proces kada se implant ugrađuje odmah (ili do 7 dana) po vađenju prethodnog zuba. Sama imedijatna procedura donosi nekoliko prednosti. Pre svega, radi se o povoljnijim koštanim uslovima jer se na ovaj način sama raspoloživa kost sasvim iskoristi, a sprečava se i povlačenje, odnosno resorpcija kosti nakon vađenja zuba. Tako se smanjuje i potreba za hirurškom intervencijom i nekim složenijim postupcima kao što je aplikacija kosti u slučaju da se greben resorbovao, na primer. Ovom tehnikom se pojednostavljuje hirurški tok rada, a post-operativno iskustvo takođe je pozitivnije. Dodatne povoljnosti su i u tome što se na krunicu čeka manje vremena, a i sama procedura je lagodnija jer se sve završava u samo jednom odlasku u ordinaciju.

premium DENTAL

KAKO IZGLEDA UGRADNJA
ZUBNIH IMPLANTATA

Ugradnja zubnih implanta u Premium Dental klinici predstavlja svakodnevnu i rutinsku proceduru. Implanti se mogu ugrađivati u lokalnoj anesteziji, ali se možete podvrgnuti i takozvanoj svesnoj sedaciji. Sam hirurški proces ne traje više od 15 minuta, sasvim je bezbedan i bezbolan. Nakon što je sam šraf ugrađen, čeka se od 3 do 6 meseci da sama kost sraste sa ovim implantom, odnosno da se završi osteointegracija. Tek nakon što su se zubni implantni integrisali sa viličnom kosti, na njih se postavljaju zubne krunice, i ovaj postupak može da traje između 5 i 14 dana, a u zavisnosti od broja krunica koje treba nadoknaditi. Sa današnjim tehnologijama i modernim materijalima, implantologija predstavlja najbolje moguće rešenje za nadoknađivanje izgubljenih zuba, jer postiže ne samo biološki prijatnu opciju, već se može odgovoriti i na visokoestetske zahteve u pogledu boje i oblika krunice zuba.   

Implanti, takođe, predstavljaju optimalno rešenje kako u slučaju gubitka jednog zuba, tako i u slučaju višestrukih gubitaka zuba u obe vilice. Implanti u suštini mogu da posluže i kao potpora za fiksna i mobilna protetska rešenje – krunice, mostove ili razne proteze.

POSTUPAK

Postupak ugradnje implanta

Uspešna ugradnja implanta zavisi od od tehnika koje stomatolog koristi. Postupak uglavnom podrazumeva fazu planiranja, potom fazu ugradnje implantata, a nakon što implant zaraste u viličnoj kosti i ugradnju zubne krune, odnosno mosta.

U prvoj poseti stomatolog obavlja obavezan pregled i ispitivanja koja će mu pomoći da isplanira čitav postupak i poveća garancije za uspeh ugradnje implanta. Ova faza podrazumeva ozbiljno razmatranje nekoliko faktora poput opšteg zdravlja pacijenta, zatim stanja usne duplje, sluzokože i vilica. Procenjuje se oblik, veličina i položaj viličnih kostiju, kao i okolnih zuba. Gustina kosti i položaj vilice utvrđuje se uz pomoć ortopana ili posebnog CBCT skena.

Akutna parodontalna oboljenja, infekcije i umanjena debljina vilične kosti predstavljaju kontraindikaciju za ugradnju implanta. Sva navedena stanja znak su povećanog rizika od infekcije i odbacivanje implanta.

Ne treba zanemariti ni sledeće: neka zdravstvena stanja mogu negativno uticati na uspeh zubne implantacije. Primera radi, kod pacijenata sa dijagnostikovanom oseoporozom ili dijabetesom stomatolog može proceniti da hirurški zahvat neće biti uspešan. Pušači, kao i osobe sa lošom oralnom higijenom takođe spadaju u grupu onih sa povećanim rizikom od otkazivanja implanta. Pacijentima koji imaju određena srčana oboljenja ili ortopedske implantate, lekar može prepisati antibiotike pre operacije kako bi sprečio infekciju. Individualna procena radi se i za pacijente koji su imali terapiju zračenjem u predelu vrata ili glave. Pošto se svi ovi faktori razmotre donosi se odluka o započinjanju postupka.

Najpre se pravi plan lečenja, prilagođen svakom pacijentu. Stanje vilične kosti utiče na plan čitavog postupka I odrediće i broj zuba koji treba zameniti I broj implanta koji je optimalan u konkretnom slučaju.

Kao što je već pomenuto, sam hirurški proces ne traje dugo (oko 15 minuta), a pacijent može u dogovoru sa oralnim hirurgom odabrati da se postupak obavi u lokalnoj anesteziji ili svesnoj sedaciji. Stomatološki tim obavlja pripremu i u tom smislu što upućuje pacijenta u neka opšta pravila o jelu i piću, dan pre intervencije. Kod sedacije će, primera radi, biti potrebno da nakon operacije pacijent ima pratnju do kuće, te da ostatak dana provede u odmoru.

Kada počne dejstvo anestezije, stomatolog pravi mali rez na gingivi kojim se otkriva vilična kost. Borerima se priprema tj. oblikuje ležište na kom će se šraf ugraditi u kost. Kada su svi uslovi idealni, preduzima se jednostepeni hirurški zahvat. Najpre se na pripremljeno mesto postavlja implant, a gingiva zašiva sa nekoliko šavova. Jednom kada se dentalni implant postavi u viličnu kost, započinje oseointegracija. Tokom ovog procesa vilična kost se sjedinjuje sa površinom zubnog implanta tj navojima. Na ovaj način se stvara čvrsta osnova za novi – veštački – zub, baš kao što to koren, odnosno koreni čine za prirodan zub. Nakon perioda od tri do šest meseci, pošto se oseointegracija završi, postavlja se krunica.

ISHOD

Uglavnom priprema za postavku krunice ili mostova počinje nekih 12 nedelja od ugradnje implantata. Naime, procenjuje se da je ovaj period dovoljan za srastanje, te da se u tom trenutku može pristupiti ponovnom rendgenskom snimanju.  Ovo je preduslov za planiranje protetskog rada.Nakon analize ortopan snimka I kliničkog pregleda, stomatolog pravi plan terapije. Može proceniti I da se mora sačekati da potpuno dođe do oseointegracije, pa da onda uzme otisak za krunicu ili most.

Kada se proceni da je moguće krenuti u protetski deo, prvi korak je postavka abatmenta ili suprastrukture. Da bi se abatment postavio stomatolog ponovo pravi rez na gingivi, otkriva dentalni implant i pričvršćuje abatment uz pomoć šrafa. Gingiva srasta oko abatmenta, ali ne i preko njega. Nakon uzimanja otisaka koji se koriste za izradu modela I izradu krune ili mosta, stomatolog obavezno proverava zagrižaj pacijenta. Vise o izradi protetskih radova na implantima mozete pročitati u sekciji Protetika.

Zamena jednog zuba

Zubni implanti se mogu koristiti za nadoknadu jednog jedinog zuba koji nedostaje. Reč je o fiksnoj nadoknadi zuba koja obezbeđuje prirodan izgled i predstavlja funkcionalno rešenje. Da bi se pripremila vilična kost za umetanje zubnog implanta, u ovom postupku se koristi specijalizovani borer da bi se napravilo ležište I nakon toga se ugradjuje I implant.

Uz pomoć šrafa za implant se pričvršćuje poseban deo, takozvani abatment – nosač zubne krunice. Uz mnogo podešavanja i uklapanja zubna krunica postavlja na nosač(abatment) da bi se, na kraju, povezali uz pomoć zavrtanja ili cementiranja. Tako se dobija krunica koja se savršeno prirodno uklapa u zubni niz.

Zamena više zuba

Pored toga što mogu poslužiti kao zamena pojedinačnog zuba, zubni implanti se mogu koristiti i za pričvršćivanje zubnih proteza ili zubnih mostova. Mogu menjati samo dva zuba ili kompletan luk tj celu vilicu. U većini slučajeva ugrađeni implanti predstavljaju zamene za zube nosače mosta.

Šta pacijent može očekivati nakon intervencije?

Neki ljudi su posebno zabrinuti oko toga hoće li intervencija imati neke negativne posledice ili nuspojave. Kao i kod svakog oralno-hirurškog zahvata, i kod zubne implantacije moguće je da će se javiti neke tipične tegobe.

To se uglavnom svodi na blago oticanje desni i lica. Moguća je pojava modrica na koži tj obrazima, kao i bol na mestu implantacije. Ovaj bol potiče uglavnom od oštećenja mekih tkiva jer kost nije inervisana pa nije moguća pojava bolova u tim delovima. Takođe, može doći i do manjeg krvarenja.

Ukoliko ima potrebe za tim, lekar će propisati lekove protiv bolova dok su antibiotici obavezni. Preporuka je da se pacijent javi u slučaju da se otok i bol pogoršaju ili da se pojavi neki drugi problem. 

Posebna napomena: posle svake operativne faze savetuje se konzumiranje mekane hrane, dok hiruški obrađeno mesto zarasta. Šavovi koji se koriste mogu biti resorbujući, a u slučaju da se ne rastvaraju sami, lekar će skinuti konce u zakazanoj poseti.

premium DENTAL

VRSTE
ZUBNIH IMPLANTATA

Dvofazni zubni implant je ono što se najčešće koristi u implantološkim procedurama – to je upravo implant koji se sastoji iz dva dela i izrađuje se iz dve faze: pre svega, tu je korenski deo implanta, odnosno šraf koji se ugrađuje u kost i na koji će se kasnije namaknuti posebno izrađena krunica. Što se samih vrsta implanata tiče, u dosadašnjoj praksi najzastupljeniji su titanijumski implanti, ali se sa pojavom novih materijala javio i novi materijal, cirkonijum, koji predstavlja savremenu varijantu koja je još uvek nova na tržištu.

PREDNOSTI I RIZICI

Koje su prednosti ugradnje implanta?

Postoje brojni razlozi zbog kojih zubni implanti predstavljaju bolje rešenje od konvencionalnih protetskih radova – poput krunica, mostova i proteza. Njihove glavne prednosti ogledaju se pre svega u tome što nude prirodan izgled i osećaj, imaju sličnu funkciju kao prirodni zubi, lako se održavaju čistim, čuvaju susedne zube. Na taj način govorimo i o njihovoj dugotrajnosti (traju duže od konvencionalnih metoda zamene zuba).

Za razliku od loše uklopljenih proteza, na primer, zubni implantati neće izazvati nerazgovetan govor i mrmljanje. Naprotiv, oni omogućavaju da govorite bez brige da bi zubi mogli skliznuti. Isto se odnosi i na ishranu, odnosno funkciju žvakanja. S obzirom na to da funkcionišu kao jedan od prirodnih zuba, pružaju šansu da osoba ponovo uživa u svojoj omiljenoj hrani bez bolova i sa punim samopouzdanjem.

Samopoštovanje (ili povratak samopoštovanja) zagarantovano je sa ugradnjom implantata – osoba će se osećati bolje i povratiće svoj osmeh.

Ugradnjom implanta štede se i okolni zdravi zubi. Nema potrebe za njihovim brušenjem i obradom da bi podržali nedostajaći zub kao kod protetskih radova. Zubni implantat takođe osigurava normalno delovanje sila žvakanja na viličnu kost. Ovo pomaže u održavanju strukture vilične kosti ispod zamenjenog zuba i očuvanju izgleda vilice i lica.

S obzirom na ove prednosti, zubni implantati se trenutno smatraju najboljim mogućim tretmanom za ljude kojima nedostaje jedan ili više zuba.

Koji su mogući rizici i komplikacije?

Operacija ugradnja implanta koju obavlja iskusni i stručni stomatolog smatra jednim od najsigurnijih rutinskih postupaka oralne hirurgije. Implantat predstavlja odličnu zamenu za zub koji nedostaje, omogućava obnavljanje izgleda i funkcije, uključujući stimulaciju kosti u tom predelu. Međutim, sa zubnim implantatima povezano je nekoliko rizika i komplikacija koje treba razmotriti sa stomatologom i svesti na minimum.

Postoje različiti faktori koji mogu uticati na period zarastanja nakon ugradnje zubnog implantata, kao što su kvalitet kosti i gustina kostiju na tom mestu, kao i odgovor tkiva na implant. Da bi se smanjili rizici tokom perioda zarastanja, lekar će preporučiti izbegavanje primene prekomerne sile na implantat I dati savete u vezi oralne higijene I ishrane. Takodje, ako zdravstvena sitacija izuskuje određene analize ili preglede, pacijent se upućuje na iste.

Najčešće komplikacije su sledeće:

Neuspešna integracija implantata

Odbacivanje implantata već u prvim nedeljama može se dogoditi ukoliko izostane primarna stabilnost (reč je o stabilnosti zubnog implantata neposredno nakon postupka). Ova stabilnost je od ključnog značaja za integraciju implantata u kost. Kako kost koja okružuje implantate počinje da raste i stapa se sa zubnim implantom, ona ga podržava i pruža mu sekundarnu stabilnost. Ovo se nastavlja jačati kako se povećava fuzija između kosti i implanta, što na kraju dovodi do biološke stabilnosti u idealnom scenariju. Kada implantat ne može da obezbedi primarnu stabilnost, postoji povećani rizik od neuspeha oseointegracije. Pored gustine kosti, postoje I metabolički faktori koji dovode do odbacivanja implanta.

Infekcija

Kao komplikacija implantacije implanta mogu se javiti i različite infekcije. Do razvoja upale može doći u području ugradnje zubnog implanta, i to u vidu fistule, apcesa, radiolucencije.. Da bi se smanjio rizik pre samog postupka ugradnje uključuju se antibiotici s ciljem povećanja šansi za uspeh integracije.

Perforacija

Ponekad u toku procesa postavljanja zubnog implanta u vilicu mogu se dogoditi povrede i oštećenja nekih od obližnjih struktura. Ovo se pre svega odnosi na perforaciju maksilarnog sinusa, donjeg alveolarnog kanala, gingive, jezične i labijalne ploče.

Primera radi, ako je implant perforirao u šupljinu maksilarnog sinusa, to može u budućnosti dovesti do problema sa sinusima i infekcija u tom području.

Ovakve komplikacije su jako retke.

Prekomerno trošenje kosti

Ukoliko dođe do atrofije kosti u predelu zubnog implanta, to može dalje smanjiti njegovu stabilnost i zahtevati novu intervenciju. Sa trošenjem koštanog tkiva između prirodnih zuba i implantata mogu se pojaviti i estetski ne baš prijatni crni trouglovi. Ova kompikacija se najčešće javlja usled lose oralne higijene pacijenta I nastankom lokalne upale koja se ne sanira na vreme.

Ukoliko pacijent dolazi na redovne kontrole, do ovakvih problema ne moze doći.

Ostale komplikacije

Postoje i neke druge komplikacije i rizici povezani sa zubnim implantatima, kao što su već pomenuta povreda nerva. Ovo može izazvati bol ili paresteziju u okolnim zubima, gingivi, usnama ili bradi.

Ovo je jako retka komplikacija jer sa pojavom 3D snimka otvorena je mogućnost jako preciznog planiranja I merenja koštanih uslova.

Prekomerni rast gingive oko zuba može biti ispraćen još nekim ne tako prijatnim simptomima kao što su bolne i osetljive desni, neprijatan zadah, naslage na zubima. Sve ovo može otežati održavanje zuba čistim.

Takođe, jako retka komplikacija.

ZAKLJUČAK

Većina operacija ugradnje zubnih implanta je uspešna. Međutim, ponekad se može desiti da kost ne sraste sa zubnim implantom ili da se pojave dodatne komplikacije. Neki od uzroka mogu biti razna medicinska stanja (poput dijabetesa, metaboličkih promena, nedostatak odredjenih vitamina…). Ukoliko dođe do toga da se kost ne spoji sa implantom, onda se implant uklanja, kost se očisti, a ceo postupak moguće je ponoviti odmah ili nakon tri meseca, otprilike.

Da bi stomatološki rad duže trajao, kao i preostali prirodni zubi, potrebno je da pacijent preduzima neke od sledećih koraka:

Redovna oralna higijena

Odlična oralna higijena je ona koja se sprovodi redovno i pravilno. Kao što je to slučaj sa prirodnim zubima, i kod zubnih implantata i protetskih nadoknada veoma je važno redovno održavanje i uklanjanje svih naslaga. Veliku pomoć u vežbanju dobrih higijenskih navika pružaju i specijalno dizajnirane četke. Neke od njih su interdentalne četkice koje lakše klize između kruna i efiaksnije čiste uglove oko zuba i gingive. Što se tiče klasičnih četkica, preporuka je da se koriste mekane četkice (one sa tvrdim i oštrim dlakama mogu oštetiti meka tkiva I dovesti do povlačenja gingive pa I da se ogoli vrat implanta).

Što se tiče paste za zube i vodica za ispiranje, preporučuju se blaži proizvodi, jer oni abrazivniji mogu bii nelagodni za korišćenje. Savetuje se čišćenje zubnim koncem dva puta dnevno. Ovo je zapravo izuzetno važno kod zubnih implanta jer se dentalni plak lako nakuplja oko njih i može stvoriti dodatne probleme. Kod velikih protetskih radova obavezan je Waterpik.

Redovni preventivni pregledi

Redovne posete stomatologu od esencijalnog su značaja za očuvanje oralnog zdravlja. Stomatolog prati stanje i pravilno funkcionisanje implanta, a uz to se u svakom trenutku možete osloniti na savete  za profesionalno čišćenje i održavanje oralne higijene.

Izbegavanje štetnih navika

Izbegavanje štetnih navika je pola oralnog zdravlja. Nemojte žvakati tvrde predmete, kao što je led ili neki tvrdi slatkiši koji mogu slomiti krunicu (ili prirodni zub). Uz tvrdu treba izbegavati i lepljivu hranu: karamele, sušeno voće, žilava hrana. Nikotin, kofein i obojena pića takođe spadaju u nepoželjne, jer mogu ostaviti mrlje na zubima. Postoje i neka stanja koja imaju štetan uticaj na zube i veštačke krunice, poput bruksizma. Ukoliko osoba škrguće zubima, stomatolog može pomoći odgovarajućim tretmanom.

Nega neposredno nakon tretmana

Pored vrhunskog tretmana, u Premium Dental dobićete i savete o tome kako treba da postupite neposredno nakon ugradnje implanta. Kao što je već bilo reči, u prvih 24 sata nakon intervencije moguće je da pacijent iskusi bol i oticanje. To je normalna reakcija zbog koje se ne treba posebno uzbuđivati.

Nega uključuje pre svega izbegavanje prekomernog kretanja I intezivne fizičke aktivnosti. Zapravo, savetuje se da pacijent ne vozi, već sa pratnjom ode kući. Preporuka je da pacijent drži glavu uzdignutu, te da po potrebi stavlja hladne obloge na lice u kraćim intervalima (oko 15 minuta). Što se hrane i pića tiče – u prva 24h treba konzumirati samo meku ili tečnu hranu. Ispiranje usta treba izbegavati. Ukoliko lekar propiše određenu medikamentntu terapiju, treba ispratiti njegova uputstva.

Uz pridržavanje svih preporuka i održavanje oralnog zdravlja na optimalnom nivou, zubni implanti mogu biti dugoročna garancija zdravog osmeha.

BRENDOVI

Preko 100 kompanija na svetu se bavi proizvodnjom komponenata za zubne implante, ali samo nekoliko od njih se ističu na globalnom nivou. Najpoznatiji naučno dokazani implatnološki sistemi pripadaju kompanijama: Straumann, Nobel BioCare, Zimmer Biomet, MIS, BioHorizon, Astra, Bredent.

Straumann je švajcarska kompanija sa sedištem u Bazelu. Osim proizvodnje zubnih implantata, ova kompanija se bavi treninzima i edukacijom stiomatologa. Implanti ove kompanije su visokog kvaliteta, izrađeni od najfinijih materijala i u cenovnom rangu su sa implantima kompanije Nobel BioCare. Njihovi implatni se sastoje od 15% cirkonijuma i 85% titanijuma. Standard, konusni i standard plus su tri tipa Straumann-ovih zubnih implantata.

Uspeh kompanije Nobel BioCare, čije se sedište nalazi u Klotenu, u Švajcarskoj, zasnovan je na više od 50 godina istraživanja i inovacija. U pitanju su pioniri u proizvodnji zubnih implantata. Danas se proizvodni pogoni ovog brenda nalaze u Švedskoj, SAD-u i Izraelu. Tradicija i kvalitet postavili su Nobel BioCare u sam vrh cenovne lestvice. Implanti ove kompanije izrađeni su od čistog titanijuma (stepena čistoće 4) sa TiUnite površinskim tretmanom koji ima sposobnost srastanja sa koskom – oseointegracijom. Svaki zubni implant proizveden u ovoj kompaniji ima garanciju 10 godina.

Zimmer Biomet, američka kompanija sa sedištem u Varšavi, u državi Indijana, lider je u edukaciji implantologa. Zubni implanti ove kompanije izrađeni su 100% od titanijuma stepena čistoće 5. Oni se takođe ubrajaju u brend visokog kvaliteta.

Izraelska kompanija MIS ima potencijal da bude jedan od lidera u proizvodnji zubnih implantata. Oni proizvode implante koji podstiču regeneraciju kosti i time stvaraju veći volumen kosti. Glavna prednost ovih implantata je dugotrajnost, zbog odlične veze sa kostima.

BioHorizon je američka kompanija koja nije ulagala u istraživanja i marketing kao, na primer, Nobel BioCare, stoga je njihova nabavna cena na tržištu značajno niža. Stomatolozi preferiraju ove implatne zbog preciznosti i lake ugradnje. Anatomskim zakošenim oblikom i naprednom Laser-Lock površinom postižu oseointegraciju.

Astra Tech Dentsply Sirona je američki implantni sistem čije su glavne prednosti očuvanje kostiju, stabilnija veza između implantata i nosača krunice (suprastrukture), zdrava i meka tkiva i neizostavan prirodni izgled.

 

Naša ordinacija je Straumann-ov partner i samim tim ovaj implantni sistem ima prednost pri rešavanju svih hirurških slučajeva. Naša dugogodišnja statistika je pokazala da sa ovim brendom imamo najbolje rezultate, kako u post-hirurškoj fazi tako i u protetskoj.

Pored ovog brenda, naša klinika nudi i sve ostale premium brendove sa kojima može da garantuje visoki kvalitet rada.

CENE

Cene zubnih implantata

Premium Dental ordinacija stekla je dobru reputaciju zahvaljujući, pre svega, implantologiji i oralnoj hirurgiji. Naša stručnost i iskustvo uz nove tehnologije i savremene materijale renomiranih brendova implantata, kreiraće savršene zamene za zube koje ste izgubili. Stanje vilične kosti i mekog tkiva, kao i položaj sinusa i nerava se razlikuju od slučaja do slučaja. Na osnovu toga, stomatolog će predložiti rešenje koji implanti i kakvo protetsko rešenje je idealno u vašem slučaju. Stalno stručno usavršavanje na polju implantologije u kombinaciji sa visokim standardima prakse znače da ćemo vam uvek pružiti najviši kvalitet implantoloških usluga – od snimanja situacije, savetovanja i konsultacija, preko samih zahvata i izrade implanata, do kontrola i saveta kako da zadržite fenomenalan osmeh. Naravno, vi ćete odlučiti da li je preporučeni tip implanta dostupan vašem budžetu, a cene zubnih implantata možete pogledati ovde.

 Šta određuje cenu implantata?

Preciznu cenu celokupnog rada nije moguće znati pre odlaska u stomatološku ordinaciju, jer zavisi od brojnih faktora. Ukoliko imate ograničen budžet, a želite da izgubljene zube zamenite implantima, sigurno će vas zanimati o čega zavisi cena celokupnog implantološko-protetskog rada.

Može se reći da cenu, između ostalog, određuje stanje vilične kosti i mekog tkiva. Ugradnja implanta deluje kao nemoguća misija kod osoba sa spuštenim maksilarnim sinusom, ali i kada se, nakon vađenja kutnjaka (molara), napravi rupa između korena zuba i sinusa. U takvim slučajevima, stomatolog preporučuje operaciju sinus lift, odnosno dogradnju kosti i podizanje sinusa. To značajno uvećava cenu ugradnje implanta.

Međutim, ovo je rešenje na duže staze, koje će vas spasiti bezubosti i zdravstvenih problema koje ona može da izazove. Može se reći da je ugradnja implanta često neophodan potez. Poznato je da su u Srbiji stomatološke usluge povoljnije nego bilo gde u Evropi, tako da ste već na neki način uštedeli za ugradnju implantata. Procenat uspešnosti ugradnje implantata je oko 98 % u donjoj vilici i oko 97 % u gornjoj.

Povoljnija opcija je svakako imedijatna ugradnja implantata. To znači da odmah nakon vađenja zuba ili najviše do 7 dana nakon vađenja, ugrađujete implant. Ovaj proces ima još nekoliko prednosti:

    • kost se još nije povukla i može se u potpunosti iskoristiti;
    • kraće je vreme čekanja na krunicu;
    • cela procedura se može završiti u par odlaska u ordinaciju.

Cene zubnih implantata zavise i od njihove vrste. Zubni implant se izrađuju u dve faze: faza izrade korena implanta (šrafa na koji treba da „legne“ krunica) i izrade krunice. Izuzetno je bitan odabir adekvatne suprastrukture (abutmenta), odnosno veze između implantata i krunice. Titanijum je biokompatibilan materijal koji srasta s košću (oseointegracija). Taj proces traje od 2 do 6 meseci, u zavisnosti da li je u pitanju gornja ili donja vilica i stanja same kosti vilice. I dalje su najpopularniji i najzastupljeniji titanijumski implanti, ali poslednjih godina izrađuju se i od cirkonijuma. Ako želite da kombinujete suprastrukture izrađene od cirkonijum keramike ugradite u prednjem delu vilice, zbog prirodnijeg  izgleda novih krunica, a titanijumske u zadnjem delu vilice.

Cene zubnih  implantata određene su i njihovim brendovima. Najpoznatiji naučno dokazani implatnološki sistemi pripadaju kompanijama: Nobel BioCare, Straumann, Zimmer Biomet, MIS, BioHorizon, Astra. Nobel BioCare i Straumann su premijum brendovi.

 

Straumann – brend implantata koji koristimo

U našoj ordinaciji koristimo jedan od premijum brendova – Straumann. Straumann je multinacionalna kompanija sa sedištem u Bazelu, u Švajcarskoj. Izabrali smo njihove zubne implante zbog brojnih prednosti. Pre svega, nema sumnje u kvalitet, jer su njihovi proizvodi, uz Nobel BioCare, najbolji na tržištu. Osim toga, kompanija ima dugu tradiciju, jer se već 35 godina bavi se naučnim istraživanjima na polju implantata i na tu temu su objavili više od 700 publikacija. Zubni implanti su dizajnirani sa ciljem da se lako prevaziđu estetski nedostaci pri protetskoj rehabilitaciji. Uz to, novi materijal Roxolid stvara jaču vezu sa viličnom kosti. Zahvaljujući dobrom dizajnu i tehnologiji izrade samog implanta, ugradnja je moguća i na mestima sa malo koštanog tkiva, a vreme od implantacije do protetike je poprilično skraćeno. Zanimljivo je da kompanija Straumann, zarad potvrde originalnosti, izdaje pasoš implanta u koji se upisuju jedinstveni registracioni brojevi i podaci svakog ugrađenog implanta. Ukoliko imate popunjen pasoš implanta i kontrolne snimke, dobićete doživotnu garanciju na ugrađene implante koju izdaje Straumann. Neodent je brazilska kompanija koja je pripojena Straumann grupaciji 2012. godine. Iz tog razloga na tržištu postoje implanti Straumann i Neodent by Straumann.

Cene zubnih implantata kompanije Straumann su, na osnovu svega navedenog, među najvišim na tržištu. U našoj ordinaciji imamo specijalne ponude i snižene cene dvofaznih implantata – od 390€ za Neodent by Straumann.

Hollywood smile sa implantima

Sinonim za najlepši osmeh je Hollywood smile, koji se postiže kompletnom protetskom rekonstrukcijom obe vilice korišćenjem keramičkih faseta, krunica, mostova i implantata. Za izradu se koriste krunice izrazito bele ili bleach boje. Ukoliko želite da snizite cenu najskupljeg osmeha na svetu, možete izuzeti sedmice na obe vilice. Minimum za postizanje holivudskog osmeha je rekonstrukcija od petice do petice ili od šestice do šestice u zavisnisti od „osmeh zone“. U praksi on se često postiže korišćenjem i implantata, jer obično pacijentima nedostaje zdravih zuba da bi se efekat postigao keramičkim fasetama, krunicama ili mostovima. Implanti se najčeće koriste u bočnim regijama, jer su one podložnije gubitku zuba.

Bitna je cena, ali je zdravlje još bitnije

Ne zaboravite da je zubni implant veštački koren i da njegovo trajanje u vilici treba da bude koliko i trajanje zuba. Nemojte štedeti na štrafu koji ulazi u kost. Ako želite da prođete povoljnije, izaberite jeftiniji materijal za krunice. U našoj ordinaciji možete izabrati protetiku za implante u vidu bezmetalnih krunica i metal-keramičkih krunica.

U slučaju potpunog gubitka zuba u jednoj ili u obe vilice, protetsko rešenje je totalna proteza. Dobro isplanirajte svoj budžet, ali ne zaboravite da ćete dobiti jednu izuzetno bitnu stvar – lep osmeh i najbitniju stvar- zdravlje i funkciju. U slučaju potpune bezubosti najpre se ugrađuju implanti, za gornju minimum četiri i za donju minimum dva implanta-ukoliko se opredelite za protezu na implantima ili četiri do šest ukoliko zelite fiksni protetski rad.

Kada prođe rok za srastanje implanta sa kostima vilice, onda se na posebne kukice/ležajeve postavlja protetska nadoknada. Proteza je fiksirana za implante. Kada odradite protezu, nemojte zaboraviti da bar jednom godišnje posetite svog stomatologa, jer osim higijene zuba, bitno je i održavanje. To poprilično utiče na trajnost postavljene strukture. Ukoliko  se odlučite za fiksni protetski rad, na abatmente se postavljaju mostovi koji se trajno cementiraju ali su naravno kontrole obavezne.

Na osnovu svega navedenog, zaključujemo da su implanti spas za vaš osmeh i vaše zdravlje.

CENOVNIK USLUGA

POZOVITE NAS

+381 61 199 4000​

GDE SE NALAZIMO | LOKACIJA

Bulevar Crvene Armije 11g Belvil zgrada Ruže (bivša ulica Đorđa Stanojevića) 11070 Novi Beograd